สงสัยมากๆกับคำตอบเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คนตาย

     

จากคำถามที่0765 เคยถามว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คนตายนั้น ผู้ตายจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลหรือไม่นั้น จากคำถามนี้ได้รับความเมตตาจากท่านอรุณได้เมตตาตอบว่า ผู้ที่ไปสู่ทุคติเท่านั้น เช่น เปรต สัตว์เดรัจฉาน อสุรกายเท่านั้นที่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้น แต่ที่สงสัยมากๆ คือคำตอบที่ว่า ผู้ที่ไปสู่สุคติไม่อยู่ในฐานะที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นได้ ทำให้สงสัยว่าทำไมจึงไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ทำไปให้ ทั้งๆไปสุ่สุคติภพหรือภพที่ดีกว่า เมื่อไม่ได้รับบุญกุศลที่อุทิศให้นั้น จะไม่ได้รับอะไรอีกแล้วหรือหรือว่าได้รับอย่างอื่น กรุณาได้โปรดช่วยคลายข้อสงสัยนี้ให้สบายใจด้วยเถิดจะเป็นพระคุณอย่างสูง   
ก่อนอื่นต้องบอกว่า ผู้ไปสู่ทุคตินั้นมีเปรตจำพวกเดียวเท่านั้นที่รับส่วนบุญได้ ที่เหลือไม่อยู่ในฐานะครับ...(เพราะเป็นผลกรรมแรงที่ต้องเสวย)

สำหรับผู้ไปสู่สุคติภพนั้นเค้ามีบุญเป็นทุนรอนของตนเองแล้ว...ไม่ต้องการบุญอื่นอีก และเขาก็กำลังเสวยผลบุญนั้นอยู่....เขาจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะรับผลบุญนั้นครับ


• หัวใจของการดำเนินมรรค | สมาธิ | ฟังธรรมะ | พระอาจารย์ต้น _220610

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

• วิธีนั่งสมาธิโดยพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

• อธิบายฐานของจิต #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava 31ตค.2564

• "หลวงปู่เล่าว่า" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจโลกธรรม 8

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย