เชิญผู้มีความสนใจในศึกษาภาษาบาลีพระพุทธพจน์ ออนไลน์

     

เชิญผู้มีความสนใจในศึกษาภาษาบาลีพระพุทธพจน์

ศึกษา..ภาษาบาลี ออนไลน์ เข้าสู่...โลกภาษาบาลีศึกษาและการศึกษาพระพุทธศาสนา

@ ท่านสามารถเรียนบาลีออนไลน์ได้ (Pali Study Delivery Online)

โดย...

แอด อีเมล์แอดเดรส เข้าไปสนทนา สอบถามออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MSN ได้ที่

@ E-Mail or MSN: pnsaisuta@hotmail.com


ด้วยความปรารถนาดี

จาก....พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก


*********************************


@ สื่อการสอนออนไลน์...ภาษาบาลี สันสกฤต และฮินดี และอื่น ๆ


1. เว็บวัดมหาพฤฒาราม
http://www.mahapruettharam.com/

2. ภาษาต่างประเทศ
http://www.mahapruettharam.com/webboard/in...php?showforum=4

3. ภาษาบาลี
http://www.mahapruettharam.com/webboard/in...hp?showforum=15


4.บาลีไวยากรณ์ ๒
http://www.mahapruettharam.com/webboard/in...p?showtopic=462


5.บาลีออนไลน์: บาลีไวยากรณ์ ๑ - ๒ - ๓ - ๔
http://mediacenter.mcu.ac.th/pali/index.htm

***********************ขอตอบกลอน ธรรมกวี ที่พุดเดิ้ล

ได้เชื้อเชิญ ผู้ประพันธ์ ที่ท่านอ้าง

ช่วยขยาย ความหมายคำ ไม่อำพราง

เป็นแบบอย่าง...ธรรมกวี ที่ยืนยง


*** *** *** *** ***

" แต่มีสิ่งอยากถามตามสงสัย
การศึกษาของไทยในพระสงฆ์
เรียกว่าเป็น"มหา"ยังพางง
บอกตรงตรงได้ไหมขั้นไหนกัน

นักธรรม ตรี โท เอก เล็กไปไหม ?
เป็น"มหา"นับอย่างไร ในแต่ละขั้น
เทียบทางโลกอย่างไรให้งงงัน
เปรียญ ตรี โท เอก นั้น ฉันใดเอย

ด้วยคิดว่า หลายคนคง ยังงงอยู่
จึงอยากรู้ เอาไว้ ได้ไหมเอ่ย
ช่วยอธิบายขยายความตามเสบย
แล้วเฉลยงามงามตามความจริง "

*** *** *** *** *** ***

ฉันจึงขอ ขยาย ความหมายนะ

พจนะ "พระมหา" มีค่ายิ่ง

เทียบทางโลก คือความรู้ ภาษาลิงก์ฯ(ลิงกฺวิสติกส์/ภาษาศาสตร์/Linguistics)

แสนยากจริง ภาษานี้ คือบาลี


มีระบบ ไวยากรณ์ แน่นอนมาก

แม้นแสนยาก หากเพียรอยู่ สู้ไม่หนี

ก็เรียนได้ ไม่จำกัด เถร-เณร-ชี

โยมก็มี-สิทธิ์เรียนรู้ คู่หญิงชาย


บาลีนี้ เป็นภาษา พุทธพจน์

ท่านกำหนด จารึกไว้ ไม่สูญหาย

สองพันปี ห้าร้อยกว่า ยังไม่ตาย

สืบเชื้อสาย กระแสธรรม พระสัมมาฯ


การศึกษา มีทั้งหมด ถึงเก้าชั้น

ท่านเรียกกัน ว่า "ประโยค" การศึกษา

เปรียญธรรม สามประโยค(ป.ธ.๓) ยกบูชา

เรียกชื่อว่า "พระมหา" นำหน้านาม


เปรียญธรรม สามถึงสี่ ใครสอบผ่าน

ปราชญ์เรียกขาน "เปรียญธรรมตรี" ที่เกรงขาม

ห้าถึงหก "เปรียญธรรมโท" โก้ทุกยาม

เลื่องลือนาม การศึกษา พระบาลี


เจ็ด-แปด-เก้า "เปรียญธรรมเอก" ที่เอกอุ(อุดม)

ได้บรรลุ การศึกษา ผ่องราศี

คงความรู้ เชิดชูนำ ธรรมเภรี(กลองธรรม)

รู้คดี ทั้งโลก-ธรรม นำพ้นภัย


การศึกษา พระบาลี นี้ยิ่งใหญ่

ช่วยโลกให้ ได้รู้ธรรม นำสมัย

เปิดคัมภีร์ ที่ลึกล้ำ พระธรรมวินัย

แจ่มแจ้งใจ ในรสธรรม นำสุขเอย.เจริญในธรรม

จาก....ธัมโมชญา
http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/view.php?No=2049
สาธุอนุโมทนามิ ครับ


 4,070 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย