ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว อยู่ภพไหนจึงได้รับผลบุญนั้นๆ

     

เรื่องการทำบุญไปหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว คำตอบที่พบบ่อย คือแล้วแต่ว่าผู้ตายนั้นจะไปอยู่ภพไหน บางภพก็ไม่ได้รับ บางภพก็ได้รับ จึงขอกราบรบกวนช่วยเมตตาตอบให้หายสงสัยด้วยว่า เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ล่วงลับไปแล้วนั้น อยากทราบว่าผู้ตายไปนั้นอยู่ภพไหนบ้างที่ไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล และอยู่ภพไหนบ้างที่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ช่วยเมตตาตอบให้กระจ่างด้วย เพราะคำตอบที่เคยได้ยินมายังไม่ชัดเจน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีที่ไป 2 ที่.........1.สุคติ 2.ทุคติ...
ท่านผู้ไปสู่สุคติไม่อยู่ในฐานะจะรับบุญนั้นได้
ท่านผู้ไปสู่ทุคติ ( สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก ) จำพวกเปรตเท่านั้นที่อยู่ในฐานะจะรับได้ ที่เหลือก็ไม่จัดอยู่ในฐานะที่รับได้เช่นกัน ครับ.


เวลากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเค้าจะได้รับไหมค่ะ


ในความเป็นจริงแล้ว สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฎฎสงสาร (เทวดา พรหม มนุษย์ สัตว้เดรัจฉาน และอมุษย์ทั้งหลาย) ไม่ว่าอยู่ภพภูมิใด
เวลาที่เราอุทิศบุญกุศลไปให้นั้น ได้รับทั้งนั้น แต่ถ้าอยู่ลึกมาก เช่นในนรก (นรกมี8ขุม นรกอเวจีเป็นขุมสุดท้ายที่8) ก็มาโมทนาบุญได้ยาก เพราะสร้างกรรมไว้มาก สำหรับผู้ที่อุทิศไปให้นั้น ถ้าสร้างกุศลด้วยทานบารมี เข่น ใส่บาตร ถวายสังฆทาน ช่วยเหลือผู้อื่น ก็อาจจะได้รับในระดับหนึ่ง (อยู่ที่จิตของผู้ให้และผู้รับประกอบกัน) แต่ถ้าผู้ให้ สร้างกุศลด้วยการถือศีลและเจริญภาวนา (การปฎิบัติกรรมฐาน) เหล่านี้ ผู้รับจะได้อานิสงฆ์มากกว่า มากๆ จริงๆ 4,206 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย