DhammaTube ? ธรรมะไทย เพิ่มหัวข้อใหม่ในการเผยแผ่ธรรมะ

 Webmaster  

ในโลกของการสื่อสารไร้พรหมแดนทุกวันนี้ การสื่อสารกันด้วยเสียงและภาพถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับยุคปัจจุบัน

ธรรมะไทย เล็งเห็นการใช้ประโยชน์ในการนำระบบภาพและเสียงมาช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดทำระบบ "DhammaTube" หรือ ระบบ Dhamma Video Sharing Community มาใช้ โดย ทุกๆท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้ ถ้าหากท่านมี clip vdo เกี่ยวกับธรรมะ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพระพุทธศาสนา ท่านสามารถแชร์ vdo เหล่านั้นสู่สาธารณชนเป็นการช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาอีกทางหนึ่ง

ง่ายๆ ... เพียงแค่ท่าน Sign up หรือสมัครสมาชิกกับระบบ DhammaTube อีกครั้ง ท่านก็สามารถ upload vdo เหล่านั้น ขึ้นสู่โลกอินเตอร์เน็ทได้แล้วครับ...


DhammaTube >> http://www.dhammathai.org/clipshare/index.php


ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน ที่ได้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะกับเว็บไซต์ธรรมะไทยแห่งนี้
• กองบุญกฐินสามัคคี

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• หลวงพ่อจรัญ : เสียงหลวงพ่อสวด "พาหุงมหากาฯ" (เสียงชัดมาก)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัยรุ่นวุ่นรัก (วีณาถูณชาดก)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย