ประโยชน์ของการบรรพชาและอุปสมบทมีอะไรบ้างอ่าครับ

     

ตอนนี้ผมได้ศึกษาพิธีกรรมพิธีการและขั้นตอนของการบวชแล้ว
แต่ผมอยากทราบว่าบวชไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับตัวเราบ้างอ่าครับ
ไฟล์mp3 อานิสงส์ของการบรรพชา

http://audio.palungjit.com/showthread.php?t=2722


เมื่อเรายังไม่พบญาณ

ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติ

แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน

คือตัณหาผู้สร้างภพ

การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไป

นี่แน่ะ นายช่างปลูกเรือน!

เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว

เจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป

โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว

ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว

จิตของเราถึงแล้ว

ซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป

มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา

(คือถึงนิพพาน)...พุทธ


 3,969 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย