แจกโปสเตอร์ ชาร์ต วัฏสงสาร 31 ภูมิ

     

ต้องการแจกโปสเตอร์ ชาร์ต แสดงวัฏสงสาร 31 ภูมิ ฟรี ใ้ัห้กับวัดหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่สนใจต้องการมีไว้เพื่อการศึกษา ให้เข้าใจถึงภูมิต่างๆ ทั้ง 31 ภูมิ วัดใด หรือ สถานศึกษาใดต้องการโปสเตอร์นี้ กรุณาแจ้ง ชื่อ และ ที่อยู่ และจำนวนที่ต้องการ มาที่ email : a_kirana999@yahoo.com เพื่อทางเจ้าภาพจะได้จัดส่งไปให้ Free ค่ะ   
ขอบพระคุณมากค่ะ ขออนุโมทนา สาธุ ด้วยนะคะ


• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ธรรมทาน พระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ

• อภัยโทษ (ปัพพตูปัตถรชาดก)

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่42 - แพะรับบาป โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่81 - รวย=ทุกข์? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• แม่น้ำสายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย