จิตคิดประทุษร้าย ผิดศีลหรือไม่

 ma-o    

จิตคิดประทุษร้าย ไม่ดีต่อผู้ทรงศีลหรือพระรัตนตรัย ผิดศีลหรือไม่ ถ้าผิดมากน้อยประการใด และขอวิธีแก้ด้วยครับ.   
ไม่ผิดจ้ะ


• เวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับเสมอกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลยแม้แต่คนเดียว แต่ใครจะใช้เวลาแต่ละวินาทีอย่างมีค่าและคุ้มค่ากว่ากัน นี่แหละเป็นเรื่องที่น่าคิด

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• "มรรคแท้มีอันเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• นกหัวขวานกับราชสีห์ (ชวสกุณชาดก)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย