(เร่งด่วน)*เจ้าภาพถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์พร้อมญาติธรรมฯ

 พระมหาฯชินวํโส    30 ธ.ค. 2565

เจริญพรทุกท่านพระอาจารย์จะบอกบุญน้ำดื่มจะมีญาติโยมญาติติธรรมร่วมบุญไหม!!! คือตอนนี้น้ำดื่มจะใช้สำหรับถวายพระสงฆ์และผู้มาสวดมนต์ข้ามปีฯ ของวัดป่ากัลยาณธรรม ได้หมดลงแล้ว เนื่องจากพระและญาติธรรมมาช่วยงานจัดเตรียมสถานที่เป็นจำนวนมาก ก็เลยทำให้น้ำดื่มทางสวนธรรมได้หมดลง พระอาจารย์ขอบอกบุญไปถึงผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายน้ำดื่มวัดป่ากัลยาณธรรม เป็นเจ้าภาพถวายแพ็คละ 50 บาทหรือตามกำลังศรัทธา พระอาจารย์อยากจะได้น้ำดื่ม ซัก 30 แพ็ค และใช้เตรียมงานวันพรุ่งนี้รองรับพระสงฆ์และญาติธรรมที่จะมาสวดมนต์ข้ามปี
จะใช้ปัจจัยอยู่ที่ 1,500 บาท หากญาติติธรรมมีจุดประสงค์อยากจะร่วมบุญสามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้โดยตรง เมื่อยอดปัจจัยครบพระอาจารย์จะจัดการซื้อมาในทันทีตอนนี้ที่วัดเหลืออยู่แค่ 1 แพ็ค
#ร่วมบุญฯเจ้าภาพถวายได้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯลฯ
เลขที่บัญชี// ๐๒๐๐- ๕๘๒๔- ๐๑๕๘
ชื่อบัญชี พระมหาญาณภัทร ชินวํโส
โทร/ ๐๖๕-๖๓๐๐๙๙-๑
# ร่วมบุญแจ้งID LINE:: tulakun8140
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย,ขอบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลท่านที่ได้ร่วมบุญและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ สาธุ...ขอเจริญพรฯ
 241 

  แสดงความคิดเห็น