งดเหล้าเข้าพรรษา???

 ไมตรีจิต    

ทำไมต้องถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันงดเหล้าด้วยคะ ช่วยตอบด้วยค่ะ จำเป็นต้องใช้ก่อนศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551 ค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง   
ตามความเข้าใจ จริงๆ แล้วจะงดเหล้าเมื่อไรก็ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับตนเองจะเปิดโอกาสดูแลสุขภาพกาย ใจได้เมื่อไรจึงจะสะดวกเหมาะสม(กับตัวเรา) แต่ที่คนส่วนใหญ่งดเหล้าช่วงเข้าพรรษาก็เพราะกระแสนิยมที่ปฏิบัติกันมาและได้ผลมาก เหมือนเป็นการปฏิบัติเป็นเพื่อนกัน คนส่วนใหญ่จึงปฏิบัติกันช่วงนี้ และถือว่าช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงของการถือศีลปฏิบัติธรรมจำพรรษาของพระภิกษุตลอด 3 เดือน ถ้าคนที่ละ งดเหล้าเข้าพรรษาก็ถือได้ว่าได้เป็นการบวชกาย ใจ (รักษาศีลเองที่บ้าน)นอกจากจะมีเพื่อนเป็นกำลังใจกันแล้ว ยังเกิดประโยชน์กับตัวเอง อีกทั้งเป็นการปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาด้วยค่ะ ขออนุโมทนากับทุกท่านนะคะ


• ๘ พุทธสถานที่สำคัญ ในสมัยพุทธกาล

• Alpha Waves รักษาความเสียหายในร่างกายใน 4 นาที - ดนตรีช่วยรักษาทั้งหมดและเพิ่มขึ้น

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร

• ถือศีลแล้วสูญเสีย ใช้วิธีนี้แทนก็ได้ค่ะ Ep.1 #ถือศีล #ธรรมะ #วัยรุ่นศึกษาธรรม #วนิอินพุทธ

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย