บุญสร้างหนังสือธรรมะสวดมนต์

 Phutthamon  

ขอเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมบุญสร้างหนังสือธรรมะสวดมนต์สำหรับใช้ในงานปฏิบัติธรรมและกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงจำนวนพิมพ์ 2,000 เล่มๆละ 45 บาททำบุญโอนปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโมโทร.065-165-6564


• น้ำท่วมกาย ภัยท่วมจิต

• อภัยทาน

• ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร

• ตัดไฟเสีย.. ก่อนมันจะไหม้ลาม

• ธรรมปฏิบัติ ทำวัตรเช้า ห่มผ้าพระปรินิพพาน ณ วิหารพระปรินพพาน สาลวโนทยาน กุสินารา อินเดีย 25ม.ค.2567
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย