ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าซันฟอร์ไรซ์พื่อเย็บจีวรถวายเป็นผ้ากฐินตกค้าง

 watsongoei   1 ส.ค. 2563

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าซันฟอร์ไรซ์พื่อเย็บจีวรถวายเป็นผ้ากฐินตกค้าง
ด้วยศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ได้ประสงค์จัดกฐินตกค้างเพื่อถวายแด่วัดที่ขาดการจองเป็นเจ้าภาพกฐิน ทางศูนย์ได้จัดกฐินเพื่ออนุเคราะห์เป็นปี่ที่ ๑๑ แล้ว ซึ่งปีนี้ได้สำรวจมาแล้วจำนวน ๒ วัด ๔ สำนักสงฆ์ ๓ ที่พักสงฆ์ ที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน จึงได้จัดบริขารเพื่อถวายในการนี้ ด้วยการตัดเย็บผ้าจีวรด้วยผ้าซันฟอร์ไรซ์ เบอร์10,000 ซึ่งต้องใช้ผ้าซันฟอร์ไรซ์ทั้งหมดจำนวน ๒๕ พับ เพื่อเย็บจีวรถวายเป็นผ้ากฐินให้ถูกต้องตามพระวินัย เพื่อตั้งเป็นองค์กฐิน และทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส
จึงขอบอกบุญมายังสาธุชน เพื่อร่วมบุญในโอกาสนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพในการซื้อผ้าผ้าซันฟอไรซ์ เป็นเจ้าภาพ พับละ๑,๕๙๙ บาท สามารถร่วมบุญได้ถึงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ติดต่อสอบถาม พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม ที่เบอร์โทร086-447-938-9 Line ID WATSONGPOEI2562 Email Watsongpoei@gmail.com
ขออนุโมทนา

พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร
 เปิดอ่านหน้านี้  3730 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย