ขอบอกบุญหล่อพระพุทธรูปปูน เพื่อเป็นประธานลานธรรม ที่พักสงฆ์ผาหินหมู

 watsongoei   9 ต.ค. 2562

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอบอกบุญหล่อพระพุทธรูปปูน เพื่อเป็นประธานลานธรรม ที่พักสงฆ์ผาหินหมู สาขาวัดสองเปย
ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับ วัดสองเปย ได้ตั้งกองบุญเพื่อหล่อพระพุทธรูปปูน หน้าตักกว้าง ๒,๗๙เมตร สูง ๓.๙๐เมตร ปางมารวิชัย เพื่อเป็นประธานลานธรรม ที่พักสงฆ์ผาหินหมู สาขาวัดสองเปย ตั้งกองบุญ เพื่อเชิญชวนสาธุชน ได้ร่วมบุญดังนี้
๑ เจ้าภาพพระเนตรนิลแท้ ๑คู่ เป็นเจ้าภาพ ๗,๙๙๙ บาท
๒.เจ้าภาพพระอุณาโลมประดับพลอยแดง ๑ องค์ เป็นเจ้าภาพ ๕,๙๙๙บาท
๓ เจ้าภาพพระเกศปิดทอง เป็นเจ้าภาพ ๖,๙๙๙บาท
๔เจ้าภาพปูน ๕๐ กระสอบ เป็นเจ้าภาพกระสอบละ ๑๕๐ บาท
๕ เจ้าภาพทราย ๓ คันรถ เป็นเจ้าภาพ คันรถละ ๒,๕๐๐ บาท
๖ เจ้าภาพหิน ๓ คันรถ เป็นเจ้าภาพ คันรถละ ๒,๕๐๐ บาท
๗ เจ้าภาพฐานบัว ๑๙,๙๙๙บาท
๘เจ้าภาพฐานกลม ๑๙,๙๙๙บาท
สอบถามการจองเป็นเจ้าภาพ และการร่วมบุญได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร /วัดสองเปย
โทร ๐๘๖-๔๔๗๙๓๘๙ Line ID. Watsongpoei2562 Email watsongpoei@gmail.com
(สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน)
ปิดกองบุญและทำพิธีหล่อ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ขออนุโมทนา

พระปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศุนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดารทุรกันดาร
 เปิดอ่านหน้านี้  285 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย