แจกซีดีทำวัตรเช้า-เย็น

     

...มีซีดีสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย ท่านใดสนใจแจ้งชื่อไว้นะคะ แจกให้เป็นธรรมทาน (เป็นบทสวดไม่ใช่เพลง) เช้า-เย็นแยกแผ่น
.....แผ่นทำวัตรเช้า......
1.คำบูชาพระรัตนตรัย
2.ปุพพภาคนมการ
3.พุทธาภิถุติ
4.ธัมมาภิถุติ
5.สังฆาภิถุติ
6.รตนัตตยัปปณามคาถา
7.สังเวคปริกิตตนปาฐะ
8.ปุพพภาคนมการ
9.สรณคมนปาฐะ
10.อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
11.ทวัตติงสาการปาฐะ
12.เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
13.อริยธนคาถา
14.ติลักขณาทิคาถา
15.ภารสุตตคาถา
16.ภัทเทกรัตตคาถา
17.ธัมมคารวาททิคาถา
18.โอวาทปาติโมกขคาถา
19.ปฐมพุทธภาสิตคาถา
20.ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ
21.ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
22.ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
23.บทพิจารณาสังขาร
24.กรวดน้ำเช้า สัพพปัตติทานคาถา
25.ปัฏฐนฐปนคาถา
........................แผ่นทำวัตรเย็น..................
1.คำบูชาพระรัตนตรัย
2.ปุพพภาคนมการ
3.พุทธานุสสติ
4.พุทธาภิคิติ
5.ธัมมานุสสติ
6.ธัมมาภิคิติ
7.สังฆานุสสติ
8.สังฆาภิคิติ
9.ปุพพภาคนมการ
10.อริยมรรคมีองค์แปด
11.อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
12.ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
13.ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
14.กรวดน้ำตอนเย็น อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
..พร้อมซีดีนิยายธรรม(รวมหลายเรื่องในแผ่น) สนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่ไว้นะคะ..
ขออนุโมทนาครับ

กรุณาส่ง
สุบงกช พันธ์คำภา
13/75 ห้อง 208 Nethouse Apartment
ซ.ชินเขต1/31 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. 10210


อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
อัจฉรีย์ สิทธิอลังกานนท์
58/2 หมู่3 ถ. รัตนาธิเบศร์
ต. ไทรม้า อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

ขอบคุณมากๆค่ะ


อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
วีรปริยา วรัญญูวีรพงษ์
340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ขอบพระคุณค่ะ


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
นายอัครพล ทรัพย์ปราโมทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

คุณคมสัน รุ่งรัตน์มณีมาศ
4/29 อาคารบี.อาร์.คอนโด ซอยลาดพร้าว 142
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

ขอขอบคุณมากครับ


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
พ.อ.อ.ประกาศิต เค้ามูล
หมวดช่างประจำ บ. ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 401
กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140ขออนุโมทนาสาธุกับธรรมทานครั้งนี้ด้วย ขอรับ


ขออนุโมธนาบุญครับ
กรุณาส่ง
คุณจรินทร์ วิริยา
บ้านเลขที่ 51 หมู่ 5 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ขออนุโมธนาบุญครับ

คุณทองทศ เปรี่ยมพิมาย
30/1 อีฟนี่เฮ้าส์ ซ.อารีณี 1 ถ.เพชรพระราม บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320


ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ
คุณวีณา กมลสัมฤทธิ์ผล
1/18 หมู่บ้านการเคหะจันทบุรี 2 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000


ขออนุโมทนาบุญด้วยคนครับ
ผอ.ศรีชาติ อ่อนโคกสูง
โรงเรียนบ้านนา ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๒๐


เรียนท่านผอ.สุชาติ....
......ดิฉันจะส่งซีดี..60ข้อคิดพ่อสอนไว้...คำสอนจากแม่....บุตรผู้ประเสริฐสุด....พ่อแม่สมบูรณ์แบบ...และหัวอกพ่อแม่ รวมไปให้ด้วยนะคะ...


ขอโทษนะคะ...เขียนชื่อท่านผอ.ผิด จะเรียนท่านผอ.ศรีชาติจากโรงเรียนบ้านนาคะ..
....และสำหรับทุกๆท่านดิฉันจะติดซีดีธรรมะส่งไปให้ด้วยนะคะ...


ขออนุโมทนาครับ

กรุณาส่ง
สมชาย สีสมสง่า
7/420 ม.ชัยพฤกษ์
ทวีวัฒนา กทม 10170


ขออนุโมทนาบุญครับ
กิตติพัฒน์ เรืองวุฒิ
94/12 ซ.16 ถ.เทศบาล4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000


ขออนโมทนากับบุญกุศลที่ได้กระทำ ครับ
อ.สมเดช ทำนุพันธ์
กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000


กลุ่มโรงเรียน...ดิฉันจะส่งซีดีชุด60ข้อคิดพ่อสอนไว้ไปให้ด้วยนะคะพร้อมหนังสือ..


สาธุ อนุโมทนาบุญของคุณพ้นน้ำในครั้งนี้ด้วย


ขออนุโมทนาครับ

กรุณาส่ง
อนุพงษ์ เขื่อนเพชร
39 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100


สมัญญา อรรควุฒิวาณิชย์

7/194 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 20180

ขออนุโมทนาให้ พ้นน้ำประสบผลตามที่ใจปราถนาด้วยเทอญ
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ กรุณาส่ง

วรรณนา หลงชิน
159/23-24 อันดามัน มาสซาส
ต. อ่าวนาง อ. เมือง
จ. กระบี่
81000


วันนี้จัดส่งไปให้10ท่านแรกแล้วนะคะ วันจันทร์จะส่งให้ท่านที่เหลือ


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

นาย ปภาวัฒน์ ปานบำรุง

ที่อยู่ 218/1 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม36 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ธรรมรักษาครับ


ขออนุโมทนาด้วยครับ

อสิ แก้วรุ่งเรือง
188/126 ม.4 ถ.หนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540

ขอให้คุณพ้นน้ำประสบผลตามที่ใจปราถนาด้วยเทอญ


แจ้งรายชื่อในแผ่นนิยายธรรม ผู้สละโลก (โดยท่านอ.วศิน)ให้ทราบนะคะ.....พอดีที่ดิฉันส่งไปไม่ได้ทำปก เผื่อใครจะจัดทำเป็นธรรมทานจะได้มีชื่อทำปก
1.หญ้าสดในทะเลทราย
2.บัวเหนือน้ำ
3.ผ้าขี้ริ้วกับช่อดอกไม้
4.ปลดแอก
5.มอบตนให้แก่ธรรม
6.กรรมบังไว้
7.ปุพเพปณิธาน
8.เหมือนมารดาผู้ให้เกิด
9.บรรลือสีหนาท
10.ทุกข์ในรูปแห่งสุข
11.พระธรรมเสนาบดีกับชัมพุปริพพาชิกา
12.อุปัฌาย์องค์แรกในญัตติจตุตถกรรม
13.กับนางสูจิมุขีและอันตรายจากลาภสักการะ
14.ประกาศความเลื่อมใสของตนต่อพระศาสดา
15.เรวัตกุมารกับโลกียสุข
16.สงเคราะห์ญาติด้วยน้ำใจอันงาม
17.พระธรรมเสนาบดีกับยอดพระธรรมกถึก
18.กับพระธรรมเถระ
19.ผู้มีจิตใจเสมอในชนทั้งปวง
20.ผู้เจียมตน
21.พระมหาโมคคัลลานะกับโกสิยเศรษฐี
22.ถึงกับต้องคร่าแขนกันออกไป
23.อดีตกรรมของเปรตนั้น
24.ความรู้ของคนพาล
25.ได้รับสาธุการจากพระศาสดา
26.ผลกรรม(วาระสุดท้ายของพระโมคคัลลานะ)
27.ผู้เลิศทางธุดงคคุณ(พระมหากัสสป)
28.ผู้เลิศทางศรัทธา(พระรัฐบาล)
29.ผู้ใคร่ต่อการศึกษา(พระราหุล)
30.ผู้สละราชสมบัติ(พระมหากัปปินะ)
...........................................ขอบคุณคะ............................................


ขอร่วมอนุโมทนากับท่าน"พ้นน้ำ"ด้วยคนครับผม
นายอี๊ด(เจ้าเก่า)


ส่งซีดีและหนังสือให้ครบทุกท่านที่แจ้งชื่อมาแล้วนะคะ


ได้รับซีดีพร้อมหนังสือ"สวดมนต์เพื่อพ่อ" แล้วนะครับ ขอบคุณครับ


เธ‚เธญเธญเธ™เธธเน‚เธกเธ—เธ™เธฒเธ„เนˆเธฐ

เธเธฃเธธเธ“เธฒเธชเนˆเธ‡
เธจเธดเธฃเธดเธ™เธฒเธฃเธ– เธซเธ™เธฒเธˆเธฑเธ•เธธเธฃเธฑเธช
1648/3 เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ„เธฅเธฑเธ‡เน€เธ‚เธ• 3
เธ–.เธชเธธเธฃเธ™เธฒเธฃเธฒเธขเธ“เนŒ เธ•.เนƒเธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡
เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เธ™เธ„เธฃเธฃเธฒเธŠเธชเธตเธกเธฒ
30000ได้รับซีดีพร้อมหนังสือแล้วนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ


ขออนุโมทนาด้วยครับ

กรุณาส่งที่
คุณชรินทร์ เสาวกาญจน์เนติกุล
บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชี่น จำกัด
2024/104-107 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม 10260


ขออนุโมทนาด้วยครับ

กรุณาส่งที่
ทศพร ล้อมทอง
309/195 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา สาย 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้พบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปนะครับ
กรุณาส่ง
นายนันทกฤต ทวยมีฤทธิ์
511/29 หมู่ 2 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


ขออนุโมทนา 1 ชุดค่ะ
กรุณาส่ง
กุลนิษฐ์ ส.ชานนท์
867/42 ปุณณวิถี 47 สุขุมวิท 101
บางจาก พระโขนง
กทม 10260ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

กรุณาส่งมาที่

ภาชญา ตั้งคุณสมบัติ
59/224 หมู่10 หมู่บ้านสินทวี ถนน พระราม2
แขวงบางมด เขต จอมทอง กทม. 10150ขออนุโมทนาด้วยครับ
กรุณาส่งมาที่
จ.อ.สมิง ดรถวิล
กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร
ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา
จ.นครนาก 26110


ขออนุโมทนาครับ อยากได้มานานแล้ว
กรุณาส่งมาที่
นายทวีศักดิ์ ใครบุตร
บ้านเลขที่ 8 ซ.ร่วมพัฒนา
ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย
42000


ขออนุโมทนารับซีดีสวดมนต์ครับ
นายอาทิตย์ พิมพ์อ่อน
124 หมู่ 3 บ้านแวง
ต. หนองสูงใต้
อ. หนองสูง
จ.มุกดาหาร
49160


ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
กรุณาส่ง
น.ส.ศรัญญา สร้างไมตรี
โรงแรมรามาการ์เด้นส์
9/9 ถนนวิภาวดี รังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ขอหนังสือ 3 เล่ม และซีดี 1 แผ่นนะคะ
ขอบคุณคะ


ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

กรุณานำส่ง นางอรนุช ชุ่มพงษ์
63/7 หมู่ 6 ต.บ่อแสน
อ.ทับปุด
จ.พังงา
82180


ขอโมทนาบุญด้วยค่ะ
กรุณานำส่ง คุณอรณี วิชัยพงศ์พัฒน์
710/268 หมู่บ้านทรัพย์จรัล
ซอยแก้วเงินทอง 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 35
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170


ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ
นางรภัทภร ปานิเสน
212 ม.8 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
และขอให้จัดส่งให้พี่ที่เป็นที่รักด้วยคะ
คุณกุญช์ชาญ สุทินธุ์
ตู้ ปณ.72 อ.เมือง จ.นครพนม 48000


ขออนุโมทนา

157/1 เพชรบุรี 5 เขต ราชเทวี แขวง พญาไท กทม 10400

ขอ 2 ชุดเลยนะครับ


ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
คุณณัฐพงศ์ ชูแสงทอง
1614/781 ม.6
ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
10280
**ขอบคุณครับ**


ขอซีดี 1 ชุดค่ะ
จันทร์เพ็ญ วิลเลี่ยมส์
63/260 หมู่ 6 บางใหญ๋ซิตี้ ซอย10/5
ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
ขออนุโมทนาค่ะ


ผมขอรับ1ชุดครับ
ศิริศักดิ์ เพชรดาวงศ์
23/64 ซ.ประชาอุทิศ81 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
ก.ท.ม. 10140


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ผมขอทำวัตรเช้า เย็น 1 ชุดนะครับ
กรุณาส่ง
นายประยูร พิริยะกาญจนกุล
55/398 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต องครักษ์
ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
12110


ขอบทสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นแปลด้วยนะค่ะ อยากมาเปิดให้แม่ฟัง แม่ป่วยอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
น.ส.กัญญาวีณ์ พิสิฐกุลชยังกูร
บริษัท บุญชัยฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1/5 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000


ขออนุโมทนารับซีดีสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นแปลค่ะ
นางสาว ซ่อนกลิ่น ศรีเมือง
62/72 หมู่บ้านอมรทรัพย์
ถนน อยู่วิทยา
แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กทม 10530


ขออนุโมทนาบุญด้วยนะจ้ะ!
คุณสมบูรณ์ ตันติประยุกต์
18 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ
ถ.สมเด็จเจ้้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ขอซีดีบทสวดทำวัตรเช้า-เย็น แปลได้ไหมคะ
พ่ออยากฟังที่มีคำแปลด้วยน่ะค่ะ

อมรา ทรงสุวรรณ
51/65 ม.6 ต.บางพระ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110ขออนุโมทนารับซีดีสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นแปลค่ะ

จินตนา พงศาปาน
240/7 ม.2 (หมู่บ้านสุวรรณนคร)
ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000


ขออนุโมทนารับซีดีสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นแปลค่ะ

ศิริวรรณ ผุดกระจ่าง
32/2 ม.2 ต.บางบุตร
อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง
21120


ขออนุโมทนาบุญครับ
ขอรับแจกซีดี 1 ชุดครับ
นพภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง
352/3 หมู่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา 13140


อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ

ขอรับซีดีสวดมนต์เช้า-เย็น เพื่อให้แก่อาม้าด้วยนะค่ะ..ท่านแก่แล้วเดินไปวัดไม่ไหว..แผ่นเก่าที่มีก็กระตุกมาก
รบกวนส่งที่
น.ส.อัญลิสา คุรุรัตนากร
49-53-55 หมู่ 13
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000


 4,062 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย