ขอบอกบุญอุปถัมภ์ค่าน้ำมัน+ค่าจ้างรถรับส่งพระสงฆ์สามเณร เรียนนักธรรมตลอดพรรษา ๙๐ วัน

เจริญพร สาธุชน

เรื่อง ขอบอกบุญอุปถัมภ์ค่าน้ำมัน+ค่าจ้างรถรับส่งพระสงฆ์สามเณร เรียนนักธรรมตลอดพรรษา ๙๐ วัน

ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งกองบุญเตั้งกองบุญ เพื่อเชิญชวนสาธุชนร่วมอุปถัมภ์ค่าน้ำมัน+ค่าจ้างรถรับส่งพระสงฆ์สามเณร เรียนนักธรรมตลอดพรรษา ๙๐ วัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจ้างรถรับส่งจำนวน ๓คันคันละ๘๐๐ต่อวัน ทำให้มีค่าใช้จ่าย วันละ ๒,๔๐๐บาท ดังนี้

การเรียนการสอนจะเรียนตลอดพรรษา เว้นวันพระ และวันหยุดสำคัญ มีนักธรรมตรี๒๗ รูป โท ๑๒รูป เอก๑๘รูป รวมพระอาจารย์ที่เมตตามาสอนถวายความรู้โดยไม่รับค่านิตยภัต อีก๑๑ รูป ๑คน ใช้การเรียนการสอนใน๒ ที่คือ ที่หน่วย อปต.น้ำไผ่ เป็นห้องเรียนนักธรรมตรี และ เอก นักธรรมชั้นโท เรียนที่อาคารศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ พระสงฆ์จะมาจาก ๒ การปกครองคณะสงฆ์ ๒ ตำบลจากจำนวน ๑๘ วัด ๒สำนักสงฆ์ ๓ ที่พักสงฆ์ ทั้ง๒นิกาย ที่สมัครเข้าเรียนเพื่อสอบนักธรรม ตามการสำรวจความต้องการ

สอบถามการจองเป็นเจ้าภาพ และการร่วมบุญได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร /วัดสองเปย

โทร ๐๘๔-๗๐๒๐๑๙๔ ใลน์ID Watsongpoei Email watsongpoei@gmail.com (สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน)


ปิดกองบุญ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ขออนุโมทนา


พระปลัดบัญชา มหาวายาโม

เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดารทุรกันดารDT017894

watsongoei

 เปิดอ่านหน้านี้  2623 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย