สุดคุ้ม !ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า 3 ประเทศ นำคณะและบรรยายธรรมะ โดย พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ปธ9 เดินทาง 27 ธันวาคม 2561– 5 มกราคม 2562

ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า 3 ประเทศ ::: จาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ตามรอยบาทพระศาสดา ตามแนวพระสูตรและพระอภิธรรม
สวดมนต์ปฏิบัติธรรมข้ามปี ณ แดนพุทธภูมิ อินเดียเนปาล
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า
และพระคู่บ้านคู่เมืองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มใจไปกับบุญ
โดยสายการบิน Air Asia & Air India
ท่านละ 40,900 บาท (พักวัด5 คืน พักโรงแรม3คืน)

พุทธคยา-ราชคฤห์-ไวสาลี-กุสินารา-ลุมพินี-สาวัตถี-พาราณสี-พุทธคยา
ย่างกุ้งเจดีย์ชเวดากอง- สิเรียม- เจดีย์โบตะทาวน์–พระนอนตาหวาน-ตลาดสก็อต

เดินทาง 27 ธันวาคม 2561– 5 มกราคม 2562
นำคณะและธรรมวิทยากร บรรยายธรรมะ โดย พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ปธ9DT013027

Doreenหน้า1

ความคิดเห็นที่ 1  / Doreen  / 3 พ.ค. 2561 เวลา 07:25 น. หน้า2

ความคิดเห็นที่ 2  / Doreen  / 3 พ.ค. 2561 เวลา 07:25 น. หน้า3

ความคิดเห็นที่ 3  / Doreen  / 3 พ.ค. 2561 เวลา 07:26 น. หน้า4

ความคิดเห็นที่ 4  / Doreen  / 3 พ.ค. 2561 เวลา 07:26 น. หน้า5

ความคิดเห็นที่ 5  / Doreen  / 3 พ.ค. 2561 เวลา 07:27 น. หน้า6

ความคิดเห็นที่ 6  / Doreen  / 3 พ.ค. 2561 เวลา 07:27 น. หน้า7

ความคิดเห็นที่ 7  / Doreen  / 3 พ.ค. 2561 เวลา 07:28 น. หน้า8

ความคิดเห็นที่ 8  / Doreen  / 3 พ.ค. 2561 เวลา 07:28 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  383 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย