พระพุทธเจ้าทรงสังเวช

     

ท่านมีที่พึ่งมากเกินไป
ท่านสอนแต่ให้ผู้อื่นทำ
คนจึงขาดธรรม เพราะมุ่งแต่ให้ผู้อื่นทำ
ท่านมีที่พึ่งมากเกินไป

เห็นด้วยครับ สมัยนี้เป็นสมัยเทพระบาด สารพัดเทพ สารพัดองค์ นับไม่หมด

ท่านสอนแต่ให้ผู้อื่นทำ
คนจึงขาดธรรม เพราะมุ่งแต่ให้ผู้อื่นทำ

คนสอมมีมาก แต่คนปฏิบัติจริงมีน้อยอนุโมทนาครับ


ชื่อกระทู้ ไม่น่าฟังครับ อ่านแล้วกล่าวตู่พระพุทธองค์น่ะครับ

แต่เจตนาของกระทู้ดี สาระดี

เปลี่ยนชื่อกระทู้ได้ไหมครับ เพราะพระพุทธองค์ ไม่เสด็จกลับมาสลดสังเวชอีกแล้ว

ชื่อไม่ตรงกับสภาวะความเป็นจริงครับ
เด็กวัดไหน?

จะได้ไปฟ้องเจ้าอาวาส


 3,960 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย