โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เนื่องด้วยวัดสามัคคีวราราม บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ได้ทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาทางเข้าวัดผิวเดิมเป็นดินแดงและฤดูฝนทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในการเดินทางมาทำบุญที่วัดและน้ำท่วมขังบ่อย จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างถนนแต่ทางวัดยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อยกระดับถนนและผิวทางให้มีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ที่เดินทางมาทำบุญ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคต จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนั้นทางวัด
จึงขอบอกบุญมายังท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระกรวิชญ์ โยธี สาขาสว่างแดนดิน บัญชีเลขที่ ๔๔๐-๐-๕๕๑๖๕-๒

พระปลัดกรวิชญ์ มหาปคุโณ ๐๙๘ – ๒๙๒๕๖๑๙


ที่มา : วัดสามัคคีวราราม ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

DT018249

0982925619

 เปิดอ่านหน้านี้  101 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย