ขอเชิญทอดผ้าป่า(วาระที่ 2) จำนวน 2561 กอง (ทอดวันมาฆบูชา 2561 นี้) สร้างส่วนเศียร องค์พระใหญ่ (ทรงเครื่องจักพรรดิ์) ปางประทานพร

 ตะวันธรรม   20 ม.ค. 2561

 ขอเชิญทอดผ้าป่าทำบุญสร้างพระใหญ่ สร้างส่วนเศียรพระพุทธรูป ทรงเครื่ององค์ใหญ่ หน้าตัก 39 เมตร สูง 59 เมตร (ปางประทานพร)  

 **กำหนดการทอด วันมาฆบูชา (( วันที่ 1 มีนาคม 2561)) ** 

ขอเชิญทอดผ้าป่า (วาระที่๒)) ถวายเป็นพุทธบูชา (จำนวน 2561 กอง)
เพื่อสมทบกองทุน "สร้างส่วนเศียรองค์พระใหญ่"
"สมเด็จพระพุทธตังหังกรบรมมหาจักพรรดิ์ (ปางประทานพร)

หน้าตัก39เมตร สูง59 เมตร (เสริมบุญ บารมี รับสิ่งดีดีปีใหม่)

 จองเป็นเจ้าภาพทอดป่า สร้างพระใหญ่ (วาระที่๒))  

***กองเล็ก ทำบุญ500บาท
***กองใหญ่ ทำบุญ1,999บาท
หรือตามกำลังศรัทธา

 #อุปถัมภ์10กอง ขึ้นไป ((ติดชื่อใต้ฐานองค์พระใหญ่))
รอบฐานบัวองค์พระใหญ่ ชั้นที่ 4  

ร่วมทอดผ้าป่า 2561 กอง #ทอดวันมาฆบูชา
สามารถมาร่วมงานเป็นหมู่คณะได้ // เเจ้งล่วงหน้า


 กำหนดการพิธี ทอดผ้าป่า สร้างพระใหญ่  
วันที่ 1 มีนาคม 2561 (( วันมาฆบูชา ))

เวลา 11.00 น. ถวายเพล
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร (โรงทานฟรี)
เวลา 13.00 น. ฟังเทศ อานิสงส์การสร้างพระใหญ่
เวลา 14.00 น .พิธีนั่งสมาธิภาวนา
เวลา 14.30 น. พิธี เททอง หล่อองค์พระที่ระลึก ขนาด 3 ,5,9,15 นิ้ว ((เพื่อเเจกเเก่เจ้าภาพ ที่ จอง1 กองทุน))
เวลา 15.00 น. พิธีทอดผ้าป่า (วาระที่ 2)
"สมทบกองทุนสร้างส่วนเศียรองค์พระใหญ่"
เวลา 15.15 น. คณะเจ้าภาพรับพร / เเละรับของที่ระลึก / เสร็จพิธี
 สามารถร่วมบุญ สร้างองค์พระใหญ่ ตลอดปี ดังนี้ 

๑.เจ้าภาพสร้างองค์พระใหญ่ (รวมทุกส่วน)

(1.) จองเป็นประธาน อุปถัมภ์สร้างพระใหญ่ (( รับเเค่ จำนวน 9,999 กอง ))
ติดชื่อใต้ฐานองค์พระใหญ่ ((ข้างในกลีบบัวองค์พระชั้นที่ 4))
--------- อุปถัมภ์กองล่ะ 10,000 บาท-------------------
(รับองค์พระ ที่ระลึก จำลององค์พระ 5 นิ้ว 1 องค์)

**เจ้าภาพ ทอด 10 กองขึ้นไป**
เป็นครอบครัว จะติดชื่อเป็นวงศ์ตระกูลให้เป็นเกียรติ ที่รอบฐานกลีบบัว((ด้านใน)) องค์พระใหญ่


 ๒.เจ้าภาพพื้นฐาน องค์พระใหญ่  

(1.) เจ้าภาพเสาเข็ม ฐานองค์พระใหญ่ 100 ต้น (ฐานเเห่งชีวิต)
** อุปถัมภ์เสาเข็มล่ะ 9,999 บาท **
(2.) เจ้าภาพเสาคั้มองค์พระใหญ่ จำนวน 400 ต้น (สร้างเป็นห้องปฏิบัติธรรม)
(เลือกชั้นได้ มี 4 ชั้น)
** อุปถัมภ์ ต้นล่ะ 50,000 บาท **
(3.) เป็นเจ้าภาพ ตามกำลัง (ไม่เจาะจง)


 สามารถโอนทำบุญเข้าบัญชี สร้างพระใหญ่ 

ได้ตลอด ทุกวัน เเละเเจ้งชื่อเจ้าภาพ หมู่คณะ
-----ถ้าประสงค์ติดชื่อใต้ฐานองค์พระใหญ่----


 ขณะนี้กำลังขึ้นส่วนเศียร องค์พระใหญ่  
ขนาด เฉพาะเศียร สูง 16 เมตร ขนาดองค์พระใหญ่ 
ขนาดหน้าตัก 39 เมตร สูง 59 เมตร
รวมฐานองค์พระขนาด 4 ชั้น สูง 21 เมตร
รวมสรุป สูงทั้งหมดจากพื้นดิน 80 เมตร

 วัตถุดิบที่สร้าง  
สร้างจากเนื้อปูนปั้น โครงเหล็ก


 พุทธลักษณะ  

พุทธลักษณะ ขององค์พระ ตามเเบบสมัยสุโขทัย
ทรงเครื่องสมัยสุโขทัย
ฐานบัว 2 ชั้น

 ระยะการดำเนินการ ก่อสร้าง  
ตามวาระการก่อสร้าง จากเเรงศรัทธา


 วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง  

1.เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวพุทธ เเละพุทธบริษัท
2.เพื่อเป็นสสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
3.เพื่อเป็นสถานที่สักการะ ไหว้พระทำบุญ ทำทานของ ชาวพุทธ ใกล้ไกล
4.เพื่อเป็นเเหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชน ใกล้ไกล
5.เพือ่เป็นสถานที่ประกอบอาชีพเสริม ของชาวไร่ชาวนา ใกล้ไกล
6.เพื่อเป็นสถานที่ึฝึกปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ของพระภิกษุ เเละโยคี
7.เพื่อเป็นเเหล่งการเรียนรู้ วิถีชีวิตพื้นบ้านชุมชน จากพิพิธภัณฑ์
8.เป็นเเหล่งเรียนรู้ประวัติพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑
เป็นต้น อานิสงส์การสร้างพระ 

1.เป็นการสร้างทาน สั่งสมไว้ ในชาตินี้ (เป็นต้นเเบบของชาวพุทธ) ทำทาน -รักษาศีล-เจริญภาวนา
2.เป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นทำความดี (มาไหว้พระ ทำบุญ ทำทาน)
3.เป็นการสร้างที่พึ่งให้ชาวพุทธมีกำลังใจ มีที่ยึดเหนี่ยวของชีวิต
4.เป็นการสร้างถาวรวัตถุไว้ ในโลก เเม้จากโลกนี้ไป บุญยังส่งผลให้มีความสุข
5.เป็นการชำระหนี้สงฆ์ที่เคย ติดค้างศาสนาไว้ เพราะการที่ สร้างพระย่อมสร้างไว้ให้ผู้คนมีความสุข สั่งสมบุญ
6.เป็นการตอบเเทนคุณพระพุทธองค์ ด้วยอามิสบูชา
7.เป็นการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจ สืบต่อไป
8.เป็นการสั่งสมบุญ ทำบุญเพื่อเป็นเสบียงในการปรารถนาความเจริญ รุ่งเรืองในชีวิต เเละครอบครัว
9.เป็นการทำบุญ อุทิศ ให้กับผู้ที่มีพระคุณล่วงลับไป
10.เป็นการสนับสนุนการสวดมนต์ ภาวนา ปฏิบัติธรรม (เพราะเป็นสถานที่ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม) เป็นต้นสถานที่สร้าง ณ พุทธสถาน จำลองพระพุทธเจ้าองค์ที่ 1
สร้างติดถนนใหญ่ ขึ้นภาคเหนือ
ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก กม.80

(เสริมบุญ - สร้างบารมี - ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน)


** สร้างความดีต้นปี รับสิ่งดีดีตลอดปีใหม่ **


 ดำเนินการโครงการโดย  

มูลนิธิพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ (กำลังดำเนินการ )
ศูนย์พุทธบริษัทสากล
เเละคณะชมรมพุทธบุตรอาสา เเละพุทธบริษัท สาธุชน ใกล้ไกล


 อนุญาติให้ (บอกบุญเพื่อให้ ผู้ที่เรารักมีส่วนในบุญนี้)  


 บัญชีร่วมทำบุญ 

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา พิจิตร เลขที่ 153-241-4659 เเบบออมทรัพย์
ชื่อพระศุภชัย


 **แจ้งรายชื่อ เเละจำนวนกอง  
พร้อมที่อยู่ เพื่อรับพระผงจักพรรดิ์ ต้นเเบบ หรือ 1 กองทุนเเจ้ง เพื่อรับพระขนาดต่างๆ
(( พระของที่ระลึกเเจกฟรี ))

ที่ ไอดีไลน์ dhamma2561
หรือทางเฟ็ส ชื่อ buddhastatue buddhastatue

// รายชื่อเจ้าภาพทุกท่าน //
คณะสงฆ์จะโมทนาให้พร วันที่ 1 มีนาคม 2561

((ทางเจ้าหน้าที่จะทอดผ้าป่า เป็นตัวเเทนเจ้าภาพให้ในวันที่ 1 มีนาคม 2561))

 สอบถามทำบุญ  โทร.089-899-4099, ไลน์ไอดี dhamma2561 ,
Www.dhammadee.com, www.buddhastatuethailand.com


ที่มา : www.dhammadee.com , www.buddhastauethailand.com ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล


อานิสงส์การสร้างพระใหญ่


กำหนดการสร้างวาระต่างๆ


สามารถร่วมทำบุญทอดผ้าป่า 1กอง เพื่อสมทบกองทุนสร้างองค์พระใหญ่ ดังนี้

จองทอดผ้าป่า (วาระที่ 2) สร้างส่วนเศียรองค์พระใหญ่
จำนวน 2561 กอง

1.กองเล็ก ทำบุญ 500 บาท
2. กองใหญ่ ทำบุญ 1,999 บาท
3. ตามกำลังศรัทธา (ไม่เจาะจง)

(10 กองขึ้นไป ติดชื่อใต้ฐานองค์พระใหญ่ )

ทอดวันที่ 1 มีนาคม 2561
รายชื่อเจ้าภาพคณะสงฆ์จะให้พร
ันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561


จองเป็นประธานอุปถัมภ์ สร้างองค์พระใหญ่ (ทุกส่วน)
รับเเค่ จำนวน 9,999 กอง/ 9999 เจ้าภาพ เท่านั้น
ทอดได้ตลอดปี

อุปถัมภ์เป็นประธานอุปถัมภ์ 1 กอง 9,999 บาท
อุปถัมภ์ เป็นรองประธานอุปถัมภ์ 1 กอง กองล่ะ 5,000 บาท

** เจ้าภาพ จอง 1 กองขึ้นไป ติดชื่อเจ้าภาพ ที่ใต้ฐานองค์พระใหญ่ (ชั้น๑) **
จอง อุปถัมภ์ 10 กอง ขึ้นไป ติดชื่อรอบฐานบัว องค์พระใหญ่


เมื่อจองอุปถัมภ์เเละโอนปัจจัยเล้ว ทางเจ้าหน้าที่
จะนำปัจจัยมาทอดถวายพระอาจารย์ ทุกวัน เวลา 08.30 น.
(( ทอดตลอดปี ))
ทอดเสร็จจะถ่ายรูป พิธีการนำถอดถวายให้เจ้าภาพ ดูโมทนา ต่อไป


สอบถาม
089-899-4099 ไลน์ dhamma2561


เฟ็ส Buddhastatue Buddhastatue
เว็บไซต์ www.dhammadee.com
เเละ www.Buddhastatuethailand.com

วัตถุประสงค์การสร้างองค์พระใหญ่


QR Code คิวอาร์โค้ด (ไลน์)
ไอดีไลน์ dhamma2561

สอบถามทำบุญสร้างพระใหญ่

1.จองอุปถัมภ์สร้างพระใหญ่ (ทุกส่วน) 1 กองทุน
2.จองอุปถัมภ์ทอดผ้าป่า 1 กอง (ทอดตามวาระ)
สร้างพระใหญ่เฟ็สบุ๊ค facebook
สร้างพระใหญ่ องค์ที่ 1


ขอเชิญเเวะทำบุญได้ตลอด ทุกวัน


มาจาก กทม-ตรงผ่าน จ.นครสวรรค์ (เส้น 117)
จากเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ มุ่งมา จ.พิษณุโลก ปั้ม ปตท.ที่ 2 ด้านซ้ายมือ
อีกเเค่ 2 กิโลเมตร จะถึงทางกลับรถ มายังสถานที่ สร้างองค์พระใหญ่ จริงทางเข้า ไปสถานที่ก่อสร้างพระใหญ่ (ติดถนนใหญ่ เส้น 117 ) ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก กม.80


จองเป็นเจ้าภาพทอดป่า สร้างพระใหญ่ (วาระที่๒))

***กองเล็ก ทำบุญ500บาท
***กองใหญ่ ทำบุญ1,999บาท
หรือตามกำลังศรัทธา

#อุปถัมภ์10กอง ขึ้นไป ((ติดชื่อใต้ฐานองค์พระใหญ่))
รอบฐานบัวองค์พระใหญ่ ชั้นที่ 4

ร่วมทอดผ้าป่า 2561 กอง #ทอดวันมาฆบูชา
สามารถมาร่วมงานเป็นหมู่คณะได้ // เเจ้งล่วงหน้า


(( เเผนที่ สถานที่ ก่อสร้างพระใหญ่ ))

โครงการสร้าง องค์พระใหญ่ (ทรงเครื่อง)
ขนาด หน้าตัก 39 เมตร สูง 59 เมตร รวมฐาน สูง 80 เมตร
"สมเด็จพระพุทธตัณหังกรบรมมหาจักพรรดิ์ "
จำลองพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑
ติดถนนใหญ่ ขึ้นภาคเหนือ
ถนน (117) นครสวรรค์-พิษณุโลก กม.80


สถานที่ ก่อสร้างจริง กำลังเตรียมก่อสร้างขึ้นฐาน
เเละส่วนเศียรองค์พระใหญ่
โครงการสร้าง องค์พระใหญ่ (ทรงเครื่อง)
ขนาด หน้าตัก 39 เมตร สูง 59 เมตร รวมฐาน สูง 80 เมตร
"สมเด็จพระพุทธตัณหังกร บรมมหาจักพรรดิ์ "


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่า (วาระที่ ๒)
ทอดวันมาฆบูชา วันที่ 1 มีนาคม 2561
จำนวน 2561 กอง

สามารถทำบุญ จองผ้าป่าสร้างส่วนเศียร องค์พระใหญ่ ดังนี้
1.จองเป็นประธานทอดผ้าป่า 1 กอง (อุปถัมภ์ กองล่ะ 1,900 บาท
2.จองเป็นรองประธานทอดผ้าป่า 1 กอง (อุปถัมภ์ กองล่ะ 500 บาท)
3.จองทำบุญตามกำลัง ศรัทธา
(เจ้าภาพจองทุกท่านรับพระผงจักพรรดิ์ รุ่น. สมเด็จเศรษฐี ๑ ฟรี ๑ องค์)

กำหนดการพิธี ทอดผ้าป่า สร้างพระใหญ่ (วาระที่ ๒)
วันที่ 1 มีนาคม 2561 (( วันมาฆบูชา ))

เวลา 11.00 น. ถวายเพล
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร (โรงทานฟรี)
เวลา 13.00 น. ฟังเทศ อานิสงส์การสร้างพระใหญ่
เวลา 14.00 น .พิธีนั่งสมาธิภาวนา
เวลา 14.30 น. พิธี เททอง หล่อองค์พระที่ระลึก
ขนาด 3 ,5,9,15 นิ้ว ((สำหรับ เเจกเเก่เจ้าภาพ ที่ จอง 10 กองประธาน))
เวลา 15.00 น. พิธีทอดผ้าป่า (วาระที่ 2)
"สมทบกองทุนสร้างส่วนเศียรองค์พระใหญ่"
เวลา 15.15 น. คณะเจ้าภาพรับพร / เเละรับของที่ระลึก / เสร็จพิธี


สามารถร่วมบุญ สร้างองค์พระใหญ่ ตลอดปี ดังนี้

๑.เจ้าภาพสร้างองค์พระใหญ่ (รวมทุกส่วน) ทำบุญตลอดปี

(1.) จองเป็นประธาน อุปถัมภ์สร้างพระใหญ่ (( รับเเค่ 9,999 กอง ))
ติดชื่อใต้ฐานองค์พระใหญ่ ((ข้างในกลีบบัวองค์พระชั้นที่ 4))
--------- อุปถัมภ์กองล่ะ 10,000 บาท-------------------
(รับองค์พระ ที่ระลึก จำลององค์พระ 5 นิ้ว 1 องค์)

(2.) จองเป็นรองประธาน อุปถัมภ์สร้างพระใหญ่ (( รับเเค่ 19,000 กอง))
----------อุปถัมภ์ กองล่ะ 5,000 บาท------------
(รับองค์พระ ที่ระลึก จำลององค์พระ 3นิ้ว 1 องค์)

**เจ้าภาพ ทอด 10 กองขึ้นไป**
เป็นครอบครัว จะติดชื่อเป็นวงศ์ตระกูลให้เป็นเกียรติ ที่รอบฐานกลีบบัว((ด้านใน)) องค์พระใหญ่


๒.เจ้าภาพพื้นฐาน องค์พระใหญ่

(1.) เจ้าภาพเสาเข็ม ฐานองค์พระใหญ่ 100 ต้น (ฐานเเห่งชีวิต)
** อุปถัมภ์เสาเข็มล่ะ 9,999 บาท **

(2.) เจ้าภาพเสาคั้มองค์พระใหญ่ จำนวน 400 ต้น (ความมั่นคงของชีวิตเเละครอบครัว)
(ติดชื่อเจ้าภาพ ที่เสาอาคาร (หินอ่อน) เลือกชั้นได้ มี 4 ชั้น)
** อุปถัมภ์ ต้นล่ะ 50,000 บาท **

(3.) เป็นเจ้าภาพ ตามกำลัง (ไม่เจาะจง)


สอบถาม.

โทร.089-899-4099 ไลน์ไอดี dhamma2561
www.buddhastatuethailand.com
เฟ็ส buddhastatue buddhastatueบัญชีทำบุญ สร้างองค์พระใหญ่ (บุญต่างๆ) ดังนี้

1.จองผ้าป่า 1 กอง หรือมากกว่า (กองเล็ก-กองใหญ่)
2.จองอุปถัมภ์ เป็นประธาน หรือรองประธาน
3.ทำบุญจองเข็ม 100 ต้น สร้างฐานองค์พระใหญ่
4.ทำบุญจองเสาฐานองค์พระใหญ่ 400 ต้น (4ชั้น) เลือกชั้นได้
5.ทำบุญตามกำลังทรัพย์ (ไม่เจาะจง)


โอนเเล้ว กรุณา เเจ้งที่

1.โทร.089-899-4099
2.ส่งข้อความ sms เบอร์ 089-899-4099
3.เเจ้งที่เฟ็สบุ๊ค Buddhastatue Buddhastatue
4.เเจ้งที่ ไลน์ไอดี dhamma2561

** เเจ้งชื่อ-นามสกุล /จำนวน กอง/ จำนวนทำบุญ /ที่อยู่รับของที่ระลึก /ขอรับใบโมทนา เเจ้งด้วย**


// หมายเหตุ //

เจ้าภาพ จองสร้าง 1 กองทุน (กองประธาน 10,000 บาท) รับพระบูชาจำลองจากองค์ใหญ่ ( 5นิ้ว เป็นที่ระลึก)
เจ้าภาพ จองสร้าง 1 กองทุน (กองรองประธาน 5,000 บาท) รับพระบูชาจำลองจากองค์ใหญ่ ( 3นิ้ว เป็นที่ระลึก)


จองทอดผ้าป่า 1 กองใหญ่ (1,900 บาท) (รับพระบูชา 3 นิ้ว 1 องค์ เป็นที่ระลึก)
1 กองเล็ก (500 บาท) รับพระผงจักพรรดิ์ 1องค์ เป็นที่ระลึก


เจ้าภาพจองเสาเข็ม 1 ต้น รับพระบูชา 9 นิ้ว 1 องค์
เจ้าภาพจองเสาฐานองค์พระใหญ่ 1 ต้น รับพระบูชา 15 นิ้ว 1 องค์ผู้ที่ได้รับพระบูชา สามารถนัดไปรับองค์พระที่

สำนักงาน ศูนย์พุทธบริษัทสากล
ที่ กทม./เชียงใหม่/หัวหิน/สระเเก้ว/โคราช/ภูเก็ต/เชียงราย/ชลบุรี/ตราด/หนองคาย/นครพนม/ราชบุรี

หรือส่งทางไปรษณี (ค่าจัดส่ง ตามจริง)
หรือมารับสถานที่จริง ก็ตามสะดวก
ความสูง องค์พระพุทธรูป (ทรงเครื่อง)
จำลอง พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑


รับเจ้าภาพ อุปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ สร้างฐาน องค์พระใหญ่

(1.) เจ้าภาพเสาเข็ม ฐานองค์พระใหญ่ 100 ต้น / 100 เจ้าภาพ (ฐานเเห่งชีวิต)
** อุปถัมภ์ เสาเข็มล่ะ 9,999 บาท **

(2.) เจ้าภาพเสาฐาน รองรับองค์พระใหญ่ จำนวน 400 ต้น / 400 เจ้าภาพ
(ความมั่นคงของชีวิต เเละครอบครัว)
(ติดชื่อเจ้าภาพ ที่เสาอาคาร (หินอ่อน) เลือกชั้นได้ มี 4 ชั้น)
** อุปถัมภ์ ต้นล่ะ 50,000 บาท **

สำรวจรายชื่อเจ้าภาพจอง ที่เฟ็ส / เว็บไซต์ (รับจองจนกว่าจะครบ)

(3.) เป็นเจ้าภาพ ตามกำลัง (ไม่เจาะจง)

สอบถาม. 089-899-4099 ไลน์ไอดี dhamma2561
www.buddhastatuethailand.comอานิสงส์การสร้างพระ จากพระไตรปิฏก เเละจากครูบาอาจารย์ เบื้องต้น


 เปิดอ่านหน้านี้  4187 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย