ศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพหรือไม?

 นิสัย    9 ต.ค. 2560

ขออภัย และขอรบกวนท่านเสนอความคิดเห็นหน่อยครับ   


ที่มา : นิสัย


ในประเทศไทยนั้น นับถือจัดการธุระแต่โบราณมา หากว่าเป็นแขกให้เป็นธุระราชการของกรมท่าขวา, จีนให้เป็นธุระราชการกรมท่าซ้าย, ส่วนฝรั่งยุโรปอเมริกา ให้ว่าตามธุระของราชการกรมท่ากลาง


• วัดพรหมนิวาส วรวิหาร (วัดขุนยวน)

• พญาช้างสีลวะ (สีลวนาคชาดก)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• เรื่องกรรม ตามพระศาสดาบัญญัติ

• โพธิสัตว์ฉัททันต์คำกลอน ภาคจบ ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

• อาสาฬหบูชาคำกลอน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย