ศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ

 สมหมาย    2 ต.ค. 2560

ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่มักจะถูกรังแกและถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ก่อการร้าย
หลักคำสอนของศาสนาอิสลามดีที่สุด สอดคล้องกับธรรมชาติ
ศาสนาอิสลามมีบทลงโทษต่อผู้ที่กระทำผิด อย่างสมเหตุสมผล ทำให้ผู้ที่กระทำผิดสำนึกและกลับตัวเป็นคนดี
ศาสนาอิสลามไม่สอนว่า ฆ่าคนแล้วได้บุญอย่างที่หลายๆคนเข้าใจ ในหลักการอิสลามนั้น ผู้ที่ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเขาจะต้องถูกประหารแบบเดียวกับที่ได้ทำกับผู้อื่น

   
ผมอยากให้ทุกคนมาพูดคุยกันเรื่องนี้ครับ ผมอยากได้ความคิดเห็นและคำแนะนำจากหลายๆคน


• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• เราคิดว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้ คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้น แต่ที่จริงแล้ว สิ่งที่เราคิดเป็นเพียงภาพถ่าย

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• "เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย