ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

" .. ได้เกิดมาในบวรพุทธศาสนานี้ สำหรับข้าพเจ้าเองมีความรู้สึกว่าเป็นกำไรของชีวิตอย่างหนัก "เพราะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนนี่ มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดของชีวิต" เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถอยู่ด้วยความสุขใจ ด้วยความอิ่มเอมใจและก็ด้วยความรู้ด้วยอยู่เสมอว่า ตัวของเรานี้ไม่ยั่งยืน แต่ว่าประเทศชาติหรือคนต่อไปนี่จะต้องอยู่ต่อไป .. "

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๒DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  2780 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย