รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย(เรียน2 ปีครึ่ง)

 NATPON    21 มี.ค. 2560

วิทยาลัยชุมชนตาก(โดยหน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก)
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร อนุปริญญาการแพทย์แผนไทย(เรียน 2 ปีครึ่ง)
จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
-หลักสูตรผ่าน กพ.รับรอง
-ผ่านการรับรองสถาบันจากสภาการแพทย์แผนไทย
-จบแล้วสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย
-มีอาจารย์ผู้สอนที่ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้นๆโดยตรง
-ค่าลงทะเบียนเทอมละไม่เกิน 800 บาท
-มีบริการหอพักนักศึกษา
-สามารถกู้ยืมเงินเรียน กยศ.ได้
-จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือสามารถเลือกเรียนแบบช่วงเวลาได้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๙๕-๖๓๘๘๘๐๖ (อ.จ๋า) ปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก
Page : www.facebook.com/pg/Bantakhospital.foundation
วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.๐๕๕-๘๙๗๐๖๐
Website : www.takcc.ac.th

   
 4,271 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย