เกี่ยวกับ "นิพพาน" กรณี "ธรรมกาย" และท่าน "ป.อ.ปยุตฺโต"

ถ้าหากนิพพานเป็นอัตตาอย่างที่ธรรมกายสอน คนที่นิพพานก็จะกลายเป็นพระสัพพัญญูในทันที สามารถควบคุมสรรพสิ่งทั้งปวงได้ดั่งใจ ยกตัวอย่างเช่น เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงให้มันไม่เจ็บป่วยได้ หรือเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดา เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงให้มันไม่แก่ชราได้ หรือเรามีความตายเป็นธรรมดา เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงให้มันไม่ตายได้ และสภาวะธรรมต่างๆเราก็จะสามารถควบคุมได้ดั่งใจ เช่น อยากจะสุข หรืออยากจะทุกข์ ทุกอย่างบันดาลได้ดั่งใจ.

ขนาดพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานแล้วยังต้องเจ็บป่วย ยังต้องแก่ชรา และยังต้องตายเลย ถ้าหากมีใครที่สามารถหลุดพ้นจาก 3 สิ่งนี้ได้ คนๆนั้นก็อยู่เหนือพระพุทธเจ้าแล้วหล่ะครับ หลวงพ่อธัมมชโยเขายังเอาชนะเบาหวานที่ขาของเขาไม่ได้เลย เขายังไม่สามารถควบคุมอาการอาพาธของเขาได้เลย แล้วเขาจะมาเป็นอัตตาได้อย่างไร ? นิพพานนิกายของเขายังเข้าไม่ถึงเลยด้วยซ้ำ.

ทีนี้มาในส่วนของท่าน ป.อ.ปยุตฺโต กันบ้าง การที่ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต บอกว่านิพพานเป็น "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" นั้น ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ยังมีความเห็นที่ผิดอยู่นะครับ นิพพานนั้นไม่ใช่ "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เนื่องจากนิพพานนั้นเป็น "อสังขตธรรม" (ไม่เกิดไม่ดับ) ไม่ใช่ "สังขตธรรม" (มีเกิดมีดับ) หากนิพพานเป็น "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" ตามที่ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ว่า แล้วเราจะนิพพานกันไปเพื่ออะไร ? ในเมื่อนิพพานไปมันก็เป็นทุกขัง ไม่ต่างจากการไม่นิพพานเลย.

การที่ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต บอกว่านิพพานเป็น "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" นั้น น่าจะเกิดจากการที่ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ตีความจากพระสูตรของพระพุทธเจ้าเอาเอง จากพระสูตรที่ว่าขันธ์ 5 ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนของเรา จึงเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ซึ่งหากท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ใคร่ครวญดูดีๆ ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต จะพบว่า นิพพานไม่เป็นทั้ง "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" และ "นิจจัง สุขขัง อัตตา"

ผมเองก็อยากให้นิพพานเป็น "นิจจัง สุขขัง อัตตา" แต่หากมนุษย์เราได้เป็น "นิจจัง สุขขัง อัตตา" แล้ว ก็เท่ากับได้เป็น "พระสัพพัญญู" แล้วชีวิตของมนุษย์เรามันจะไปสนุกและมีความหมายอะไร ? เพราะมันก็จะเหมือนกับเราอยู่ในโลกตัวคนเดียว โดดเดี่ยวเดียวดาย อ้างว้าง ฯลฯ เนื่องจากทุกสรรพสิ่งเราสามารถสมมุติหรือบันดาลได้ดั่งใจ สู้ไปแบบไม่ใช่พระสัพพัญญูดีกว่า เพราะมันจะมีอะไรให้น่าลุ้นในอนาคตอีกมากมาย ทำให้ชีวิตของมนุษย์เรามีความหมาย.DT017988  number01 
 DT017988 
 4 ม.ค. 2560 เวลา 17:47 น.
 

 เปิดอ่านหน้านี้  398 
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย