อนุโมทนาสาธุ กับคุณตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ และ คณะบริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ทราบว่าได้ ถวายประจำเดือนทุกเดือนเรื่ีอยมา เดือนมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน องค์ที่ 37 ขออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้ร่วมสร้างทุกท่าน สาธุ /

 pratumthong    2 ธ.ค. 2559

ปัจจุบัน บริษัทประทุมทอง ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ตั้งปณิธานในการสร้างพระพุทธรูปพระประธาน มาตั้งแต่ปี 2556 ประจำเดือน เพื่อประดิษฐานไปยังวัดป่า ตามสถานที่ปฏิบัติทั่วประเทศ เป็นองค์ที่ 37 แล้วนะครับ จึงขออนุโมทนาสาธุ กับคุณตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ และ คณะบริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ด้วยนะครับ ทราบว่าได้ สร้างถวายพระพุทธรูป โดยเฉพาะพระพุทธรูปองค์ดำนาลันทา พระพุทธรูปกาฬะวัณณะปาฏิหารริย์ ประจำเดือนทุกเดือน เดือนมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน องค์ที่ 37 แล้วนะครับ และมีการภาวนาปฏิบัติธรรมในทุกเช้า ณ ห้องปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรปัณฑิตารมณ์ ขออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านด้วยนะครับ สาธุ ขออานิสงฆ์นี้เป็นเหตุปัจจัย ให้ถึงพร้อมด้วย มรรค ผล นิพพาน ด้วยนะครับ
ติดตาม www.pratumthong.com
   
 4,301 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย