อนุโมทนาสาธุ กับคุณตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ และ คณะบริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ทราบว่าได้ ถวายประจำเดือนทุกเดือนเรื่ีอยมา เดือนมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน องค์ที่ 37 ขออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้ร่วมสร้างทุกท่าน สาธุ /

ปัจจุบัน บริษัทประทุมทอง ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ตั้งปณิธานในการสร้างพระพุทธรูปพระประธาน มาตั้งแต่ปี 2556 ประจำเดือน เพื่อประดิษฐานไปยังวัดป่า ตามสถานที่ปฏิบัติทั่วประเทศ เป็นองค์ที่ 37 แล้วนะครับ จึงขออนุโมทนาสาธุ กับคุณตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ และ คณะบริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ด้วยนะครับ ทราบว่าได้ สร้างถวายพระพุทธรูป โดยเฉพาะพระพุทธรูปองค์ดำนาลันทา พระพุทธรูปกาฬะวัณณะปาฏิหารริย์ ประจำเดือนทุกเดือน เดือนมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน องค์ที่ 37 แล้วนะครับ และมีการภาวนาปฏิบัติธรรมในทุกเช้า ณ ห้องปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรปัณฑิตารมณ์ ขออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านด้วยนะครับ สาธุ ขออานิสงฆ์นี้เป็นเหตุปัจจัย ให้ถึงพร้อมด้วย มรรค ผล นิพพาน ด้วยนะครับ
ติดตาม www.pratumthong.comDT017968

pratumthong

 เปิดอ่านหน้านี้  2598 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย