(( รับเจ้าภาพ หล่อประอรหันต์ จำนวน ๑ องค์ จาก ๖๐ องค์)) ทำพิธีหล่อ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. โครงการสร้างพุทธานุสรณ์ประกาศธรรม พระอรหันต์ ๖๐ องค์

(( รับเจ้าภาพ หล่อประอรหันต์ จำนวน ๑ องค์ จาก ๖๐ องค์))
ทำพิธีหล่อ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

---------------------------
โครงการสร้างพุทธานุสรณ์ประกาศธรรม พระอรหันต์ ๖๐ องค์
ขอเชิญพุทธบริษัท อัญเชิญพระอรหันต์ จำนวน ๖๐ องค์ เพื่อเป็นนุสสติ รำลึกถึงการประกาศธรรมะ (ครั้งเเรก)
ของพระพุทธเจ้า ทรงส่งพระอรหันต์ ๖๐ องค์ ไปประกาศพระพุทธศาสนา ทั่วสารทิศ
โดยห้ามมิให้เดินทางไปในทางทิศเดียวกัน

ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพหล่อพระอรหันต์ ๑ องค์ (เป็นปฐมฤกษ์) ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร (กำหนดการหล่อ เวลา ๑๕.๐๐ น.)
ขนาดองค์พระอรหันต์ สูง 2 เมตร ติดชื่อเจ้าภาพที่ฐานองค์พระอรหันต์

((สามารถมองเห็นจากถนนเอเชีย ถนนใหญ่ขึ้นเหนือ เส้น 117)

(ติดถนน เส้นนครสวรรค์-พิษณุโลก กม.80) ประสงค์จองเป็นเจ้าภาพ.. หล่อพระอรหันต์ องค์ที่ ๒ โทร.09-30375441
สอบถามทางไลท์ ไอดี dhamma2559, www.dhammadee.com , เฟ็สบุ๊ค ศูนย์พุทธบริษัทสากล

((ขอเชิญร่วมงานหล่อพระอรหันต์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในบุญ สร้างพุทธานุสรณ์ (( ครั้งหนึ่งในชีวิต))
เกิดมาทั้งที ต้องฝากความดีให้ปรากฏไว้ในโลกใบนี้ เกิดเป็นชาวพุทธทั้งที
ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อองค์พระอรหันต์ฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

**********************************
//// อนุญาติให้เเนะนำบุญนี้ให้กับผู้ที่เรารัก เพื่อให้เขามีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้ ////


ที่มา : www.dhammadee.com

DT012060

ตะวันธรรม

 เปิดอ่านหน้านี้  2493 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย