รับเจ้าภาพ (ปรับปรุงห้องกรรมฐาน) รับเจ้าภาพปูพื้นกระเบื้องเเละตีฝ้า ห้องกรรมฐาน เพื่อเป็นห้องฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔ เเละ เป็นห้องสวดมนต์ ซึ่งใช้งานตลอดปี

***ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องกรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔***
(ห้องกรรมฐาน + ห้องสวดมนต์)
เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ เเละเหล่าโยคี ผู้ปฏิบัติธรรม
ที่เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔ณ สำนักวิปัสสนา "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ติดถนนเอเชีย) เส้น นครสวรรค์สวรรค์-พิษณุโลก (กม.80)
---ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฎฐาน ๔ ตลอดปี-------


(((( ได้บุญมาก เพราะส่งเสริมให้ มีผู้ปฏิบัติธรรม )))
((( ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น พระตถาคต ))).....ซึ่งขณะนี้กำลังปรับปรุงอาคารหลังเดิมซึ่งซุดโทรม ให้ได้เกิดประโยชน์ เเละช่วยอำนวยความสะดวกให้เเก่คณะ พระภิกษุ เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ได้ เกิดความสัปปายะ สะดวกสะบายเเก่การเข้าฝึก พระกรรมฐาน ตลอดปี ซึ่งมีสาธุชน ตลอดถึงพระภิกษุ ได้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้ต้องปรบปรุงอาคาร หลังเดิม ซึ่งขณะนี้ได้ปรับปรุงอาคารหลังเดิมซึ่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ได้ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ด้วยการเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนา ทางศูนย์จึงดำริที่จะปรับปรุงเพื่อให้อาคารหลังนี้ได้เกิดประโยชน์ในการเป็นห้องกรรมฐาน เเละห้องสวดมนต์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรม ต่อไป ซึ่งเป็นการเดินทางตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ฝึกอบรมจิตใจของเราเพื่อให้ผ่านภัยเเห่งความทุกข์ อันเกิดจากกิเลส ตัณหา เครื่องเศร้าหมองจิตใจ

......ดังนั้น จึงขอเชิญช่วนญาติธรรม ผู้เห็นความสำคัญในการฝึกอบรมจิตใจให้เเก่สาธุชน ทั้งพระภิกษุ เเละโยคีนนักปฏิบัติธรรมทั่วไปได้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะอันเป็นยารักาาใจให้ได้ความสุข ความสะบายภายใน อันหาซื้อ-ขายที่ไหนไม่มี ต่อไป เเละอักทั้ง ผู้ใดปรารถรภบุญกุศล อันยิ่งใหญ่จากการสนับสนุนให้ได้มีคนทำความดี บุญที่สูงสุดในพระศาสนา คือบุญจากการปฏิบัติธรรม เพราะรักษาจิตให้พ้นจากกิเลสโดยตรง ก็สามารถร่วมบุญในครั้งนี้ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ เเละสำเร็จตามเจตนาของศูนย์เพื่อให้ได้บุญกุศลในการเผยเเผ่ความดี-ความงาม -สร้างคนให้เป็นคน-สร้างชาติให้มีคุณธรรม ต่อไป

......ขอโมทนาในกุศลเจตนาที่ผู้เห็นความสำคัญปรารถจะช่วยกัน สนับสนุนบำรุงให้ได้เกิดถาวรวัตถุที่จะยังประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ต่อไป ขอบุญจงรักษาผู้ร่วมสนุบสนุนหรือบอกชักชวนญาติมิตรที่เรารักให้ได้ร่วมบุญ ขอเทวดาจงคุ้มคองป้องกันภายร้าย ขอความสุขสวัสดี จงอำนวยพร
ให่สำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจ ปรารถนา ทุกประการ ด้วยเทอญ สาธุ....

(((( เราไม่มีโอกาศได้ปฏิบัติธรรม รักษาใจ ก็ส่งเสริมให้โยคีได้ฝึกบำเพ็ญเพียรภาวนา ผู้ร่วมสร้างอาคารย่อมมีส่วนในบุญทุกๆครั้งที่มีคนมาใช้งาน ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ตลอดไป )))**((ประโยชน์ในการใช้งาน))**


1.ใช้เป็นห้องกรรมฐาน (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
2.ห้องสวดมนต์**โครงการอบรมพระกรรมฐาน ของพระภิกษุที่อุปสมบทนาคหมู่ตลอดทั้งปี ปีล่ะ 4 รุ่น**


(อบรมรุ่นล่ะ 1 เดือน)
เข้าพรรษา 3 เดือน


รุ่นที่ 21 อุปสมบทนาคหมู่ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
รุ่นที่ 22 อุปสมบทนาคหมู่ วันมาฆบูชา 2559
รุ่นที่ 23 อุปสมบทนาคหมู่ วันวิสาขบูชา 2559
รุ่นที่ 24 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 2559 (อบรม 3 เดือน)
รุ่นที่ 25 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นวันพ่อเเห่งชาติ 2559**รูปลักษณะขนาดอาคาร (ห้องกรรมฐาน)**

กว้าง 15 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 5 เมตร ชั้นเดียว


**สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ มุงหลังคา (ห้องกรรมฐาน+ห้องสวดมนต์) ได้ดังนี้**


1.รับเป็นเจ้าภาพหลัก เทพื้นใหม่ + ปูกระเบื้องเกรนิตห้องกรรมฐาน ทั้งหมด (50,000 บาท)
2.รับเจ้าภาพหลัก ตีเเผ่นฝ้าห้องกรรมฐาน (กันความร้อน) 20,000 บาท
3.รับเจ้าภาพติดระบบไฟฟ้า+ปลักไฟ พัดลม 30,000 บาท
4.รับเป็นเจ้าภาพ (ร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์)


-----รับเป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน (รับ 20 กองทุน)-----
กองทุนล่ะ 10,000 บาท เเละ กองทุนใหญ่ 5,000 บาท
***** ติดชื่อเจ้าภาพทุกท่านที่ห้องกรรมฐาน เพื่อเป็นบุญกุศล เป็นมงคลชีวิตเเละครอบครัว****
**ระยะการดำเนินงาน(เมื่อมีเจ้าภาพครบ)**

ใช้เวลา 2 เดือน
**อานิสงส์ในการสนับสนุน (มุงหลังคา) ห้องกรรมฐาน**


1.ชีวิต เเละครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข / ได้บุญมากเพราะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทำสมาธิ-ภาวนา
2.ครอบครัวอบอุ่น ไม่ทะเลาะเบาะเเว้งกัน / ถ้าทะเลาะอยู่จะเลิกทะเลาะ
3.ไม่ทุกข์ร้อนใจ หรือหายจากความทุกข์ร้อนในชีวิต
4.ได้เกิดมา ขาดที่มุ่งบัง มีที่หลับน้อนเสมอ ไม่ขาด
5.เดินทางไปไหน ก็มีคนหาที่พักอาศัยได่ง่าย
6.มีวิมารอันวิจิตร ในสวรรค์
7.ได้มีปัญญาดีในการสันบสนุนคนมาฝึกกรรมฐาน
8.หมู่มารย่อมพ่ายเเพ้ไป
9.ญาติมิตรที่ขาดบุญย่อมได้บุญเต็มที่
10. ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ขาดเเคลนบุญ เพราะมีคนมาพักในอาคารทำดี ตลอดไป เป็นต้น


**เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุงเเล้วทางศูนย์จะได้ ทำพิธีทำบุญฉลองอาคารอีกครั้งหนึ่ง**
-----------การฝึกตนเอง รักษาใจ เป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้เข้าถึงธรรมได้---------
-------------------ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต--------------------------
--------------------ทำดีในวันนี้ ย่อมได้ดีในวันข้างหน้า เเละตลอดไป-----------((((( การสร้างพระให้เป็นพระได้ ))))
((((( สร้างมนุษย์คนให้เป็นมนุษย์ได้ ))))
ก็ต่อเมื่อเราได้เริ่มสร้างการรักษาใจ ให้ได้เมื่อนั้นทุกอย่างย่อมสร้างได้***สามารถโทรสอบถาม ติดต่อได้ที่ ****


09-30375441 (เวลา 09.00-18.00 น.)
e-mail ....lamphongdhamma@hotmail.com
เฟ็สบุ๊ค ...ดูการดำเนินการก่อสร้าง...ที่ ศูนย์พุทธบริษัทสากลดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ .

wwww.dhammadee.com (เว็บธรรมะดี.คอม)

(ดำเนินการโดย)


พุทธอุทยานประวัตศาสตร์มหาราชหยกขาว จ.พิจิตร(พุทธอุทยานประจำจังหวัดพิจิตร)
ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์
สาธุชนใกล้ เเละไกล อุบาสก-อุบาสิกา
......ขอโมทนาในกุศลเจตนาที่ผู้เห็นความสำคัญปรารถจะช่วยกัน สนับสนุนบำรุงให้ได้เกิดถาวรวัตถุที่จะยังประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ต่อไป ขอบุญจงรักษาผู้ร่วมสนุบสนุนหรือบอกชักชวนญาติมิตรที่เรารักให้ได้ร่วมบุญ ขอเทวดาจงคุ้มคองป้องกันภายร้าย ขอความสุขสวัสดี จงอำนวยพร
ให่สำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจ ปรารถนา ทุกประการ ด้วยเทอญ สาธุ....


ที่มา : www.dhammadee.com (เว็บไซต์ธรรมะดี ดอทคอม)

DT012060

ตะวันธรรม***ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องกรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔***
(ห้องกรรมฐาน + ห้องสวดมนต์)
เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ เเละเหล่าโยคี ผู้ปฏิบัติธรรม
ที่เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔
(((( ได้บุญมาก เพราะส่งเสริมให้ มีผู้ปฏิบัติธรรม )))
((( ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น พระตถาคต )))


ความคิดเห็นที่ 1  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:42 น. 

ความคิดเห็นที่ 2  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:42 น. 

ความคิดเห็นที่ 3  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:42 น. 

ความคิดเห็นที่ 4  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:43 น. โยคีผู้ปฏิบัติธรรม มาสวดมนต์นั่งกรรมฐาน ทุกวันอาทิตย์ เเเละ ช่วงโครงการประจำเดือน ตลอดปี
ได้อานิสงส์มาก เพราะการปฏิบัติภาวนา ได้บุญมาก เพราะเป็นหนทางเเห่งการเข้าถึงธรรม


เนื่องจากโยคีผู้ปฏิบัติมาใช้ศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ จำนวนมาก ทำให้พระภิกษุไม่สะดวกในการปฏิบัติคุกคลีกับญาติโยม จึงดำริปรับปรุงอาคารมุงจากหลังเดิมให้เป็นห้องพระกรรมฐาน (สำหรับพระภิกษุ) โดยเฉพาะ เพื่อสัปปายะสำหรับพระภิกษุ ในการปฏิบัติ อย่างสงบ อันจะเป็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมณะธรรม ให้เข้าถึงเเก่นเเห่งพระธรรม ต่อไป

ความคิดเห็นที่ 5  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:43 น. 

ความคิดเห็นที่ 6  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:43 น. 

ความคิดเห็นที่ 7  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:44 น. *** ขณะนี้ช่างกำลังปรับปรุง ห้องโถงเดิม ให้เป็นห้องกรรมฐาน ****
(เพื่อใช้เป็นห้องฝึกอบรมกรรมฐาน) สำหรับนักปฏิบัติธรรม ที่เข้ามารับการปฏิบัติธรรมใหม่
รายการที่รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ดังนี้

**สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ มุงหลังคา (ห้องกรรมฐาน+ห้องสวดมนต์) ได้ดังนี้**


1.รับเป็นเจ้าภาพหลัก เทพื้นใหม่ + ปูกระเบื้องเกรนิตห้องกรรมฐาน ทั้งหมด (50,000 บาท)
2.รับเจ้าภาพหลัก ตีเเผ่นฝ้าห้องกรรมฐาน (กันความร้อน) 20,000 บาท
3.รับเจ้าภาพติดระบบไฟฟ้า+ปลักไฟ พัดลม 30,000 บาท
4.รับเป็นเจ้าภาพ (ร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์)


-----รับเป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน (รับ 20 กองทุน)-----
กองทุนใหญ่ กองล่ะล่ะ 10,000 บาท เเละ กองทุนเล็ก กองล่ะ 5,000 บาท
***** ติดชื่อเจ้าภาพทุกท่านที่ห้องกรรมฐาน เพื่อเป็นบุญกุศล เป็นมงคลชีวิตเเละครอบครัว****


ความคิดเห็นที่ 8  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:44 น. ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต การสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมกรรมฐาน
----- ได้บุญมากเพราะเป็นทางเเห่งการเข้าถึงธรรม ------

ความคิดเห็นที่ 9  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:44 น. 

ความคิดเห็นที่ 10  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:45 น. **((ประโยชน์ในการใช้งาน))**

1.ใช้เป็นห้องกรรมฐาน (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
2.ห้องสวดมนต์**โครงการอบรมพระกรรมฐาน ของพระภิกษุที่อุปสมบทนาคหมู่ตลอดทั้งปี ปีล่ะ 4 รุ่น**

(อบรมรุ่นล่ะ 1 เดือน)
เข้าพรรษา 3 เดือน


รุ่นที่ 21 อุปสมบทนาคหมู่ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
รุ่นที่ 22 อุปสมบทนาคหมู่ วันมาฆบูชา 2559
รุ่นที่ 23 อุปสมบทนาคหมู่ วันวิสาขบูชา 2559
รุ่นที่ 24 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 2559 (อบรม 3 เดือน)
รุ่นที่ 25 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นวันพ่อเเห่งชาติ 2559


*** สร้างเสร็จเเล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นสถานที่ฝึกกรรมฐาน(เจริญสติปัฏฐาน๔)****

ความคิดเห็นที่ 11  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:46 น. 

ความคิดเห็นที่ 12  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:46 น. 

ความคิดเห็นที่ 13  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:46 น. **อานิสงส์ในการสนับสนุน (มุงหลังคา) ห้องกรรมฐาน**

1.ชีวิต เเละครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข / ได้บุญมากเพราะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทำสมาธิ-ภาวนา
2.ครอบครัวอบอุ่น ไม่ทะเลาะเบาะเเว้งกัน / ถ้าทะเลาะอยู่จะเลิกทะเลาะ
3.ไม่ทุกข์ร้อนใจ หรือหายจากความทุกข์ร้อนในชีวิต
4.ได้เกิดมา ขาดที่มุ่งบัง มีที่หลับน้อนเสมอ ไม่ขาด
5.เดินทางไปไหน ก็มีคนหาที่พักอาศัยได่ง่าย
6.มีวิมารอันวิจิตร ในสวรรค์
7.ได้มีปัญญาดีในการสันบสนุนคนมาฝึกกรรมฐาน
8.หมู่มารย่อมพ่ายเเพ้ไป
9.ญาติมิตรที่ขาดบุญย่อมได้บุญเต็มที่
10. ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ขาดเเคลนบุญ เพราะมีคนมาพักในอาคารทำดี ตลอดไป เป็นต้น


**เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุงเเล้วทางศูนย์จะได้ ทำพิธีทำบุญฉลองอาคารอีกครั้งหนึ่ง**


ความคิดเห็นที่ 14  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:47 น. -----------การฝึกตนเอง รักษาใจ เป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้เข้าถึงธรรมได้---------
-------------------ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต--------------------------
--------------------ทำดีในวันนี้ ย่อมได้ดีในวันข้างหน้า เเละตลอดไป-----------


((((( การสร้างพระให้เป็นพระได้ ))))
((((( สร้างมนุษย์คนให้เป็นมนุษย์ได้ ))))
ก็ต่อเมื่อเราได้เริ่มสร้างการรักษาใจ ให้ได้เมื่อนั้นทุกอย่างย่อมสร้างได้***สามารถโทรสอบถาม ติดต่อได้ที่ ****

09-30375441 (เวลา 09.00-18.00 น.)
e-mail ....lamphongdhamma@hotmail.com
เฟ็สบุ๊ค ...ดูการดำเนินการก่อสร้าง...ที่ ศูนย์พุทธบริษัทสากลดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ .
wwww.dhammadee.com (เว็บธรรมะดี.คอม)


ความคิดเห็นที่ 15  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:47 น. ......ขอโมทนาในกุศลเจตนา.....

ที่ผู้เห็นความสำคัญปรารถจะช่วยกันสร้างบุญปรับปรุงห้องกรรมฐาน
สนับสนุนบำรุงให้ได้เกิดถาวรวัตถุที่จะยังประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ต่อไป ขอบุญจงรักษาผู้ร่วมสนุบสนุนหรือบอกชักชวนญาติมิตรที่เรารักให้ได้ร่วมบุญ ขอเทวดาจงคุ้มคองป้องกันภายร้าย ขอความสุขสวัสดี จงอำนวยพร
ให่สำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจ ปรารถนา ทุกประการ ด้วยเทอญ สาธุ....

ความคิดเห็นที่ 16  / ตะวันธรรม / 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:48 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  2488 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย