ถามผู้รู้ภาษาบาลี

     

อยากถามท่านผู้รู้ภาษาบาลีค่ะว่าภาษาบาลีนี้แปลว่าอะไร

ยกัมม กรัสสามิ กัลยาณิวา ปาปกวา ตัสส ทายาโท ภวัตโสวมิ

เห็นในเหรียญสลักของตระกูล เลยอยากรู้ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

   
ยังกัมมัง กรัสสามิ กัลยาณิวา ปาปกังวา ตัสส ทายาโท ภวัตโสวมิ


• ธรรมให้รู้ : ตอนที่26 - ชำระล้างจิตใจกันบ้างไหม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• คาถามหาจักรพรรดิ ๙ จบ เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ธรรมะ สำหรับวัยรุ่นอกหัก

• ความเปลี่ยนแปลงและความทุกข์ที่มีอยู่เป็นของธรรมชาติ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย