วันอาสาฬหบูชา เวียนเทียนหรือไม่

     

มีเวียนเทียนไหม
มี


มีครับ ตามวัด หรือสถานที่ปฎิบัติธรรมต่างๆ ที่เขาจัดงานเวียนเทียนกัน.


 4,094 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย