วันอาสาฬหบูชา เวียนเทียนหรือไม่

     

มีเวียนเทียนไหม   
มี


• ทำบุญออนไลน์กับร้านลุมพินีวันยุวพุทธ

• ข้อปฏิบัติเป็นของมีอยู่ทุกเมื่อ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

• หลวงตาม้าสวดจักรพรรดิองค์เดียว

• 07 (18/01/2566) ธรรมบรรยาย (ภาคบ่าย)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• สุขสันวันปีใหม่ จิตสลาย ปีใหม่อีกแล้วหรือ?

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย