วันอาสาฬหบูชา เวียนเทียนหรือไม่
    

มีเวียนเทียนไหม
มี


มีครับ ตามวัด หรือสถานที่ปฎิบัติธรรมต่างๆ ที่เขาจัดงานเวียนเทียนกัน.


 3,487 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย