ความไม่สัทธาในผู้ใดผู้หนึ่ง ถือเป็นอกุศลหรือไม่

     

ผู้ที่มีศีลธรรม แต่ไม่อยู่ด้วยธรรม เราไม่สัทธา จะเป็นอกุศลหรือไม่   
มีศีลธรรม แต่ไม่อยู่ด้วยธรรม

พูดแปลกๆ


• 01-009 หยุดใจไว้นิ่งๆ ไม่วิ่งจับอารมณ์-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี นำเจริญภาวนา

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• วัดธรรมามูล วรวิหาร

• บทพระคาถาโพธิบาทสะเดาะเคราะห์

• "กรรมฐานถูกกับจริต มันก็สบาย" (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

• เข้าใจโลก เข้าใจธรรม

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย