พิธีปิดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญโลก และวันอัฏฐมีบูชา

 nooknook   12 มิ.ย. 2558

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานพิธีปิด วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก และวันอัฏฐมีบูชา ปี 2558 ณ พลับพลาพิธี มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ความเมตตาเป็นประธานในพิธี
 เปิดอ่านหน้านี้  3139 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย