พิธีปิดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญโลก และวันอัฏฐมีบูชา

 nooknook    12 มิ.ย. 2558

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานพิธีปิด วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก และวันอัฏฐมีบูชา ปี 2558 ณ พลับพลาพิธี มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ความเมตตาเป็นประธานในพิธี   
 4,237 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย