ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๒ ของหลวงปู่ขาน ฐานวโร วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย วันที่ ๓๐-๓๑

 PPdr    

ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๒ ของหลวงปู่ขาน ฐานวโร วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ด้วยคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิต และฆราวาส พร้อมคณะศรัทธาบ้านเหล่า ได้มีความเห็นร่วมกันในการจัดงานวันครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่ขาน ฐานวโร ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และความสามัคคี จึงใคร่ขอเชิญชวนเหล่าศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุ – สามเณรรับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ – สามเณร
เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประกอบพิธีบวชเนกขัมมจาริณี
เวลา ๑๕.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระเถรานุเถระผู้ทรงคุณวุฒิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๗๑ รูป เจริญพุทธมนต์
คณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรม
เวลา ๒๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระเถรานุเถระผู้ทรงคุณวุฒิ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุ – สามเณรรับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ – สามเณร
เวลา ๐๘.๓๙ น. ถวายหุ่นขี้ผึ้ง รูปเหมือนหลวงปู่ขาน ฐานวโร ไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์มณฑปเจดีย์ ฐานวโรเมตตา
พระสงฆ์อนุโมทนาพิธี เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ญาติโยมเพื่อความเป็นสิริมงคล
ประกอบพิธีลาสิกขาชีพราหมณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

คณะศรัทธาร่วมตั้งโรงทาน ติดต่อ ๐๘๙-๘๓๕๐๑๐๕

 3,967 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย