พานขอศีล5 ด้วยพละ5และนิ้วทั้ง5

 jspeed    

ในพานมีอยู่ 5 อย่างด้วยกัน

1.ใบพลู แทน ศรัทธา
2.หมาก แทน วิริยะบากบั่น
3.เทียน 1 เล่ม แทน สติ ตั้งตรงรอแสงปัญญาจากเทียนต่อ จาก1แรงเทียนสู่หลายแรงเทียน(ยิ่งต่อยิ่งสว่าง) 1เล่มแทนพระวินัย(คำสั่งศีล)ทางขวามือเมื่อตั้งบนโต๊ะหมู่(พระโมคคัลลานะ) อีกเล่มพระธรรม(คำสอน) เป็นต้น
4.ธูป 3 ดอก แทน สมาธิ ต้องตั้งใจให้มั่น มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน (เข้าถึงพระรัตนตรัย)
5.ดอกไม้ แทน ปัญญา ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

หนึ่งในขั้นตอนวิชาไปวัด

เมื่อจัด พานหมากพลูวนเป็นธรรมจักรก็จะแทนศรัทธาบารมีพุทธะ+วิริยะบารมีพุทธะ

พานพุ่มดอกบัว แทนปํญญาบารมีพุทธะ
ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงอามิสบูชา คือการบูชาด้วยวัตถุเท่านั้น ซึ่งพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญแต่อย่างใด ทางที่ดีการปฏิบัติบูชา คือการปฏิบัติที่พระองค์ทรงสรรเสริญอย่างยิ่ง

แล้วถ้าจะถามต่อว่า ถ้าไม่มีพานนี้ จะขอศีลมิได้หรือ และศีลที่ได้รับจะมีความหมายแค่ไหน ถ้าคนรับไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามศีล
พานขอศีล5 ด้วยพละ5และนิ้วทั้ง5

ดีจ้า...พิธีช่วยยกจิตใจให้สูงขึ้นได้จ้า....อะ อะ อะ อะ


 4,116 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย