หน้าที่ของความเป็นคน

 muisun    2 พ.ค. 2558

การที่ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทำดีและเผยแพร่ดีเป็นหน้าที่ของทุกคน การทำดีและเผยแพร่ดีอยู่ที่รู้ทันชอบ ชัง เฉย แล้วไม่ตกเป็นทาสของชอบ ชัง เฉย ถ้าใครทำตนให้เดือดร้อน ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทำดี ไม่เผยแพร่ดี ผู้นั้นก็ไม่มีความเป็นคน โลกนี้ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข ไม่พบภาวะโลกเดือดร้อน..ภัยธรรมชาติก็จะไม่เกิดขึ้น..ภัยธรรมชาติก็ไม่ลงโทษ.. เพราะรู้ไม่ทันต้นเหตุ เหตุร้ายจึงเกิด ถ้ารู้ทันต้นเหตุเหตุร้ายก็จะไม่เกิด..
 4,120 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย