ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพค่าเดินทางแก่พระอาจารย์1รูป(บุญที่หาทำได้ยาก) เพื่อเป็นผู้นำปฏิบัติยังสถานที่ตรัสรู้พุทธคยา ประเทศอินเดีย

 deepertick  

บอกบุญแก่ ผู้มีจิตศรัทธาในพระรัตนตรัย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันซึ่งทางข้าพเจ้าได้นิมนต์พระมหาวินิต จันทูปโม(พระอาจารย์สอนอภิธรรม)
เดินทางเป็นผู้นำปฏิบัติธรรมแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาถือศีล8 ปฏิบัติภาวนาที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นเวลา 8 วัน 7 คืน ค่าเดินทางกรุงเทพ-อินเดีย ไปกลับ ราคา 12,500 บาท เริ่มเดินทางวันที่ 8-15 มิ.ย.58 นี้ (ปิดรับยอดโอนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2558)
ดังนั้นขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันคะ ถึงแม้จะทำแค่1บาทหรือ10 บาท อานุภาพของกุศลเจตนาอันแรงกล้าก็เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานได้คะ


สามารถโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชี ดังนี้
-ธนาคารไทยพาณิชย์ 141-220676-9 ชื่อบัญชี คุณชนัญชิดา ต้นดี
-ธนาคารกสิกร 779-2-131-047 ชื่อบัญชี คุณชนัญชิดา ต้นดี
โอนเงินแล้ว รบกวนแจ้งที่เบอร์โทร.081-4277063
หรือทางไลน์ ID: luckdee99 หรือทางเฟส https://www.facebook.com/peepor.lucky

--อานิสงค์ของการเป็นเจ้าภาพ--
1.ไม่ว่าจะเดินทางในวัฏฏสงสารภพใดๆก็จะปลอดภัยในอกุศล ปลอดภัยในวิบากที่ไม่ดี จนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพาน
2.ส่งผลในภพปัจจุบันให้เดินทางไปไหนมาไหนสะดวก ปลอดภัยจากอันตรายใดๆ
3.หากคิดระลึกบุญกุศลก่อนตายจะช่วยส่งให้ไปเกิดที่สุคติภูมิ
4.บุญนี้จะช่วยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุถึงนิพพานพลันข
5.บุญนี้ส่งเสริมให้ท่านได้มีปัญญาดวงตาเห็นธรรม
6.บุญนี้จะช่วยให้ในเวลาที่ท่านภาวนา นั่งสมาธิ จะได้ไม่มีอายนะภายนอกเข้ารบกวน อายนะภายในไม่กำเริบ การภาวนาของท่านจะลุล่วงไม่มีสิ่งใดเบียดเบียนในกุศลของท่าน
7.มีบริวาร ญาติมิตรที่ดี ไม่ล่อลวงให้หลงทาง มีแต่ชี้แนวทางกุศลให้แก่พวกท่าน

เป็นการทำบุญที่หายากมากค่ะ เพราะน้อยคนนักที่จะเคยได้ทำบุญเส้นทางแก่พระภิกษุสงฆ์และยังไปยังดินแดนที่พระพุทธเจ้าของพวกเรากำเนิดเกิดขั้นด้วย หาได้ยากยิ่งนักค่ะ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญแก่ทุกๆท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกันนะคะ สาธุๆๆๆ


• เต่าตายเพราะปาก (กัจฉปชาดก)

• ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด🌿 ดนตรีที่สงบ ฟื้นฟูระบบประสาท ผ่อนคลาย #3

• ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - แปลไทย (ไพเราะมาก)

• หลักการฝึกสมาธิเพื่อการศึกษา(พระราชสุทธิญาณมงคล)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย