วิธีการเดินจงกรม

 muisun  

เดินจงกรม...โดยพระวิปัสนาโสภณ สติปุณโณ facebook หยุด คิด...Tel.081-9966137...

จังหวะที่หนึ่ง

มีขวาย่างหนอกับซ้ายย่างหนอ พอเราบอกว่าขวา ก็ยกเท้าขึ้น พอย่างก็ยกเท้าไป พอหนอก็แตะลงกับพื้น เพื่อให้ได้อารมณ์ปัจจุบันตั้งความรู้ทันไว้ที่หัวแม่โป้งเท้า ส่งใจของเราไปไว้ตรงหัวแม่โป้งเท้า ให้เห็นเท้าของเรายกขึ้น ย่างไป แล้วก็เหยียบลง เค้าเรียกว่าการฝึกอารมณ์ปัจจุบัน แล้วให้มันพร้อมกันไว้ พร้อมกายพร้อมใจ มันจะไม่เซ แต่ถ้าเราไปแยกกาย แยกใจ มันไม่สามัคคีกัน มันก็เซ ดังนั้น รวมตัวให้มันติดไว้ เตรียมตัวเท้าขวาพร้อมกัน ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอนึกเองในใจต่อไป เราไม่ต้องท่อง เดินช้าๆ หน้าไม่ก้ม พยายามหายใจยาวๆ ไว้ เราจะได้สดชื่น จะได้แข็งแรง จะได้ไม่หน้ามืด เค้าเรียกว่า คนเก่งต้องดูแลตนเองเป็น ตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน ถ้าเราจะหวังจะไปพึ่งคนอื่น คนอื่นก็อยากจะหวังพึ่งเรา ก็เลยพากันจม เพราะฉะนั้น เราก็พึ่งเราเค้าก็พึ่งเค้า ต่อไปมันก็พึ่งกันได้ เพราะว่ามันจะปักหลักพึ่งกันได้ทั้งคู่เราจะรู้ทันปัจจุบันได้นั้นการปฏิบัติเค้าต้องได้ผลในตอนปัจจุบัน ไม่ใช่ได้ผลในอนาคต ไม่ใช่ได้ผลในอดีต สิ่งใดที่เลยไปแล้วเค้าเรียกว่าเป็นอดีต เลยไปแค่วินาทีเดียว นั่นแหละ เค้าเรียกว่าอดีตแล้ว ถ้าเราไปคิดเรื่องข้างหน้า เค้าเรียกว่า อนาคต แค่เราคิดไปวินาทีเดียวก็เป็นอนาคต และนั่นแหละจุดพลาดของเราตรงที่เราไม่ได้ปัจจุบัน ปัจจุบันเราต้องเห็นต้น กลาง สุด ของเค้าระหว่างที่เราเดินขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ใจมันเผลอคิดไปเรื่องอื่น ก็บอกคิดหนอ แล้วค่อยกำหนดขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ต่อไป เราต้องไวต่อความยึดถือ เพราะความยึดถือเค้าไวกว่าเรา อันนี้เราฝึกความรู้ทันเราต้องให้ไวกว่าเค้า เพราะว่าของดีมันอยู่ที่ความรู้ทัน ของไม่ดีอยู่ในความยึดถือ เพราะความยึดถือมันทำให้เราขาดสติไป นี่แหละเค้าเรียกว่า ปลูกฝังสติ ใส่ใจเข้าไปให้ถึง มันเป็นงานที่ละเอียดที่จะตั้งใจทำจริงนะ แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจทำจริง มันจะไม่เห็นผล เพราะฉะนั้น ยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ ยิ่งดูก็ยิ่งเห็น ยิ่งทำก็ยิ่งเป็น มันจะเอียง มันจะเผลอ เป็นกำไรของเราหมดนะ กำหนดเลย เอียงหนอ เผลหนอ ก้าวไม่ถูกหนอ ก็ใช้ได้ เราต้องรู้หลักว่า เรากำหนดเพื่ออะไร เรากำหนดรู้เพื่อรู้ทันความเปลี่ยนแปลง กำหนดเพื่อรู้ทันความรู้ไม่ทันเพราะฉะนั้น มันผิด เราก็รู้ว่าผิด มันถูกเราก็รู้ว่าถูกเสร็จแล้วก็กำหนดยืนหนอ ๓ ครั้ง อยากกลับหนอ ๓ ครั้ง กลับทางขวาพร้อมกัน กลับหนอ วิธีกลับก็ปักส้นขวาเปิดปลายเท้าหมุนไปนิดหนึ่ง ยกเท้าซ้ายให้ลอยแล้วหมุนตามไป ทำให้ได้ ๓ คู่ ก็จะพอดี ๖ หนอ เค้าบอกว่าอ่านตัวให้ออก บอกตัวให้ได้ ใช้ตัวให้เป็นแล้วเราจะเห็นตัวเอง แต่ทุกวันนี้เราไม่เห็นตัวเอง แต่เราอวดว่าเราไปเห็นคนอื่น อันนี้เป็นความเข้าใจผิด ความเข้าใจถูกมันก็ถูกตรงนี้ก่อน


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)


• ๖๗.ปางพิจารณาชราธรรม


• อภัยทาน
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย