เริ่มต้นปีใหม่ด้วยกุศล สวดมนต์ข้ามปี ก้าวเข้าสู่ พ.ศ. 2558 กับกรุงเทพมหานคร

 public_news    29 ธ.ค. 2557

กรุงเทพมหานคร ผนึกพลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชิญชวนคนไทยร่วมจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี”
ภายใต้แนวคิด “สุขกาย สุขใจ สวดมนต์ข้ามปี ทำดีร่วมกัน” เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่แบบไทยด้วยการสวดมนต์ พร้อมก้าวเดินสู่พุทธศักราชใหม่ เริ่มต้นสิ่งดีดี อย่างมีความสุขตลอดทั้งปี ๒๕๕๘
พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ ทั้งสวดมนต์ กิจกรรมสุขกาย – สุขใจ กิจกรรมทำความดี
เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.oo น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร คาดมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานมากกว่า ๒oo,ooo คน


ที่มา : หน่วยงานกรุงเทพมหานคร


 4,103 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย