หาทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก
 Sathien Konwai   18 ธ.ค. 2557

ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก แต่ขาดทุนในการเรียนต่อ ท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการให้ความช่วยเหลือให้เรียนสำเร็จ
ติดต่อที่พระมหาเสถียร ฐิตปญฺโญ ( คนไว )
วัดคึมข่า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โทร 0943984617
 3,587 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย