คอร์สภาวนาซกเช็น ระดับ 1 (Introduction to Dzogchen)

 1000stars    28 ต.ค. 2557

คอร์สภาวนาซกเช็น ระดับ 1 (Introduction to Dzogchen)
เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและค้นพบธรรมชาติเดิมแท้
ศูนย์ขทิรวัน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤหัสที่ 11 ธันวาคม 2557
โดย พระอาจารย์ ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช
บรรยายภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยโดย รศ.ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

คอร์สภาวนานี้เป็นการภาวนาเบื้องต้นในสายการปฏิบัติ “ซกเช็น” (Dzogchen) หรือ “ความอุดมอันยิ่งใหญ่” อันเป็นคำสอนล้ำค่าในพระพุทธศาสนาวัชรยานแห่งทิเบต คำสอนนี้ในทิเบตแต่เดิมไม่มีการสอนในวงกว้างจนกว่าพระอาจารย์จะแน่ใจว่าจิตของศิษย์จะไม่หวนกลับไปยึดติดในสังสารวัฏ และศิษย์ผู้นั้นพร้อมที่จะดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์ของสรรพชีวิต แต่เนื่องจากสังคมได้เปลี่ยนไป ผู้คนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีความกังวลและความเครียดมากขึ้น สังคมเกิดการแตกแยกอย่างใหญ่หลวง มูลนิธิตระหนักถึงความสำคัญที่ผู้คนทั่วไปจะได้มีโอกาสรับฟังคำสอนนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้แล้วยังเป็นวิธีที่เราจะได้เยียวยา และพัฒนาสังคมด้วยการปรับปรุงตัวเราให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง และให้มีสัมมาทิฎฐิต่อการทำงานและการดำรงชีวิต มูลนิธิจึงได้ขอให้พระอาจารย์ ลาตรีเคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช มาถ่ายทอดคำสอนนี้อย่างเป็นลำดับขั้นให้แก่กัลยาณมิตรในประเทศไทย โดยได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ไม่เคยศึกษาเรื่องซกเช็นหรือภาวนาตามแบบพุทธวัชรยาน และผู้ที่เคยฟังธรรมซกเช็นหรือเคยปฏิบัติในแนวพุทธวัชรยานมาแล้ว แต่ต้องการทบทวนเพื่อให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปปฏิบัติได้เองอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและพื้นฐาน การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการภาวนาสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้าน เข้าร่วมภาวนาเงินโดรที่มูลนิธิจัดตลอดปี และเข้าร่วมภาวนาซกเช็น ในระดับ 2 และระดับสูงขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สนใจการปฏิบัติธรรมแบบทิเบต
- มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับความแตกต่าง มีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
- หากเคยผ่านการปฏิบัติธรรมในคอร์สต่างๆ ของมูลนิธิ โดยเฉพาะคอร์สซกเช็นของริมโปเช หรือคอร์สเงินโดร จะทำให้สามารถตามเนื้อหาการอบรมได้ง่าย

อาหาร -ที่พัก
อาหารมังสวิรัติ 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง สำหรับผู้ประสงค์จะถือศีล 8 ทางมูลนิธิจะมีน้ำปานะบริการในตอนเย็น กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียม

การแต่งกาย
แต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่และการปฏิบัติ กรุณาไม่ใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น เสื้อหรือกางเกงบางๆ กรุณานำเครื่องแต่งกายมาให้พอดีกับจำนวนวันที่พัก

สิ่งของที่ควรเตรียมไปสำหรับการเข้าพักที่ศูนย์ขทิรวัน
- ศูนย์ขทิรวันในช่วงกลางวันแดดค่อนข้างแรง แต่ตกค่ำอากาศเย็น ควรเตรียมหมวก และเสื้อแขนยาวมาด้วย
- อุปกรณ์อาบน้ำ
- ไฟฉาย ร่ม ยากันยุง


ที่พัก ห้องพักคู่ (หญิงล้วน) ในเรือนทศบารมี และเต็นท์เดี่ยว

บริจาคร่วมกิจกรรม
3,500 บาท เป็นค่าอาหารทุกมื้อ ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงคนงาน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถวายพระอาจารย์ และทำบุญในโครงการก่อสร้างพระมหาสถูป ค่ารถ 600 บาท กรณีเดินทางโดยรถตู้ของมูลนิธิ

การโอนเงิน
กรุณาโอนเงินบริจาคร่วมกิจกรรมเข้าบัญชีออมทรัพย์ "มูลนิธิพันดารา"
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี มูลนิธิพันดารา
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 038-4-31667-8
2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี มูลนิธิพันดารา
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 391-2-66998-9
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม เพื่อยืนยันเข้าร่วมคอร์ส

กำหนดการ (ยกเว้นวันแรกของการอบรม เริ่มเวลา 11.00 น.)
06.00 น. สมาธิยามเช้า
07.00 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า และ/หรือ เดินภาวนา
08.30 น. อาหารเช้า
10.00 น. แนวคิดและการปฏิบัติแบบซกเช็น
12.00 น. อาหารกลางวัน
14.00 น. ฝึกอบรม ซักถาม
16.00 น. พัก
16.30 น. สมาธิ มนตราภาวนา
17.30 น. อาหารเย็น
19.30 น. ทำวัตรเย็น สนทนาธรรม ทำสมาธิ (ในบางวันจะมีการปฏิบัติเพื่ออุทิศบุญกุศุลให้ผู้ล่วงลับ
21.00 น. เข้านอน


หมายเหตุ
1. ผู้สนใจฝึกปฏิบัติ ต้องสามารถอยู่ร่วมภาวนาได้จนจบกิจกรรม
2. มูลนิธิได้จัดเตรียมที่พักในเต็นท์เดี่ยว และเรือนปฏิบัติธรรม 10 ห้อง
4. กรุณาโอนเงินล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมการภาวนา อนึ่ง มูลนิธิไม่สามารถคืนเงินบริจาคร่วมกิจกรรมได้ในกรณีสละสิทธิ์
5. กรณีต้องการเดินทางโดยรถตู้มูลนิธิ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางท่านละ 600 บาท (ไป-กลับ) รถตู้ออกจากบ้านมูลนิธิในอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม เวลา 7.00 น. และเดินทางกลับถึงบ้านมูลนิธิในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม เวลาประมาณ 18.00 น. สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับในวันพฤหัสที่ 11 ธันวาคม จ่ายเฉพาะขาไปศูนย์ขทิรวัน 300 บาท ทางมูลนิธิจะอำนวยความสะดวกในการพาไปขึ้นรถตู้หัวหิน-กรุงเทพ
6. หากประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมภาวนาซกเช็น ระดับ 1 โปรดติดต่อมูลนิธิพันดารา
7. ขอเชิญผู้สนใจฝึกปฏิบัติหลักสูตรนี้ร่วมเป็นจิตอาสางานวันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุขโดยอยู่ภาวนาต่อจนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 ซึ่งเราจะมีการปล่อยปลาร่วมกัน

ติดต่อมูลนิธิพันดารา
1000tara@gmail.com
โทร 0833008119, 0878299387

ลงทะเบียนออนไลน์
คอร์สภาวนาซกเช็น
http://goo.gl/forms/nhZadrWueN
 3,834 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย