เสวนา ค้นหาตัวตน ณ ไกรลาส ค้นพบสัจธรรม ณ กูเก

 1000stars    11 ก.ย. 2557

ในยุคที่กูเกิ้ลสามารถนำคำตอบมาให้เราได้ในพริบตา
แต่ทำไมหนอ…การค้นหาและค้นพบตัวตนจึงยากเย็นและอาจจะต้องใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิต
..
มูลนิธิพันดารา ร่วมกับองค์กรภาคีและศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนาในหัวข้อค้นหาตัวตน ณ ไกรลาส ค้นพบสัจธรรม ณ กูเก
ร่วมศึกษาหาคำตอบ เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาตัวตนของตัวเอง

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 08.45 - 16.00 น.
อาคารสถาบัน 3 (หลังศูนย์หนังสือจุฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*ไม่เก็บค่าลงทะเบียน*


ผู้ร่วมเสวนา
• คุณรอน แรมทาง หรือ คุณสมศักดิ์ อมรรัตนเสรีกุล นักเขียน ช่างภาพ นักเดินทาง คนทำสารคดีรุ่นใหญ่ผู้มีศรัทธาในการเดินทาง และร่วมเป็นหนึ่งใน ‘12 ฅนค้นโลก’ ของรายการคนค้นฅนที่จะไปถ่ายทำที่ทิเบตในเดือนตุลาคมนี้ ในขณะเดียวกัน คุณรอนก็ยังรักที่จะเดินทางอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเพราะการเดินทางแถบเทือกเขาหิมาลัยเกือบทุกซอกมุมอย่างต่อเนื่องหลายปีและมีผลงานหนังสือภาพถ่ายสารคดี “มณฑลหลังคาโลก” และอีกเล่มที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ คือ แชงกรีล่า : ตำนาน...ความหมาย...และการเดินทาง

• รศ.ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล อาจารย์สอนคอร์ส ภาวนาด้านพุทธวัชรยาน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิพันดารา เป็นทั้งนักจาริกแสวงบุญ นักเขียน และนักวิชาการทิเบตศึกษาที่ได้เดินทางในทิเบตกว่า 50 ครั้ง ได้น้อมรับและเดินทางเข้าสู่พระพุทธศาสนาทิเบต ผ่านการปฏิบัติธรรมตลอดเวลากว่า 10 ปีและได้ก่อตั้งมูลนิธิพันดาราขึ้นเมื่อปี 2548 เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ทำงานศึกษาวิจัยและเผยแพร่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทิเบตหิมาลัย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในโลกบนพื้นฐานของความเมตตากรุณา ส่งเสริมศิลปะ ภูมิปัญญา สถาปัตยกรรม การปฏิบัติธรรม และการดูแลสิ่งแวดล้อม การงานสำคัญของ
อ.กฤษดาวรรณภายใต้มูลนิธิพันดาราคือการสร้างศูนย์ขทิรวัน สถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบตหิมาลัยที่ ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

• อาจารย์มิว เยินเต็น เป็นชาวทิเบตจากแคว้นอัมโด ผู้เติบโตในสังคมแห่งการจาริกแสวงบุญ ได้มีโอกาสบวชเรียนตั้งแต่เด็กๆ เป็นเวลาถึง 27 ปี โดยได้ศึกษาเล่าเรียนกับคุรุอาจารย์สำคัญ อ.เยินเต็นตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเพื่อช่วยอ.กฤษดาวรรณในการสร้างศูนย์ขทิรวันและดำเนินโครงการพระศานติตารามหาสถูป เขาพูดเสมอว่า คนแบบเขาในทิเบตมีเป็นจำนวนมาก แต่ในเมืองไทยไม่มี เพราะที่นี่ต้องการศิลปะและจิตวิญญาณแบบทิเบต อ.เยินเต็นจึงจากบ้านเกิดจากหลังคาโลกมาใช้ชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและทำงานทางธรรมบนที่ราบลุ่มในประเทศไทย


• กลุ่มนักเดินทางที่เพิ่งกลับมาจากไกรลาสที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อคิดที่ได้จากการเดินทางจาริกในครั้งนี้ ด้วยมุมมองที่หลากหลาย การเดินทางด้วยระยะทางค่อนทวีปเอเชียและไม่สะดวกสบายมากนัก บนความสูงระดับหลังคาโลกเกือบสามสัปดาห์ พวกเขาค้นหาและได้ค้นพบอะไรที่อาจมีผลสั่นสะเทือนถึงวิธีคิดและการดำเนินชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล

คุณฉวีวรรณ วโรภาษ
• อดีตผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย หลังเกษียณใช้เวลาในการท่องเที่ยว เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตและหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และพยายามดูแลร่างกายและจิตใจตนเองให้แข็งแรง ผ่านการปฏิบัติธรรมและภาวนา

คุณมนัสศิริ ลูกรักษ์
• นักวิชาการสรรพากรชำนาญการจากเชียงใหม่ ผู้รักและสนใจการเดินทางผ่านตัวหนังสือและวรรณกรรมหลากหลายรวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา นอกจากนี้ยังชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อพบเจอเรื่องราวแปลกใหม่ การปฏิบัติภาวนาก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ได้เริ่มค้นหาและฝึกฝนตนเองเพื่อพานพบประสบการณ์ในทางธรรม

คุณปรวิศ พวงศรี
• Content provider และนักทำสารคดีอิสระ ผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสารคดีที่จัดทำโดยคนรุ่นใหม่ เนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะแบบร่วมสมัย เช่น New heart New world 1&2 บนเส้นทาง ณ วันนี้ เขาก็ยังคงเดินทางอย่างต่อเนื่องเพื่อถ่ายทำสารคดี และค้นหาเส้นทางบรรเทาทุกข์ในจิตใจผ่านมณฑลทางพุทธศาสนา
คุณโอภาส เรืองธัมมกิจ
• วิศวกรที่หันเหเส้นทางมาสู่งานวิจัยการตลาดเพื่อค้นคว้าศึกษาและเข้าใจชีวิตและวิธีคิดของผู้คนมากมายผ่านบริบททางธุรกิจ ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทวิจัยขนาดย่อมที่นอกจากเดินทางผ่านความคิดของผู้คนต่างๆแล้ว ยังเดินทางผ่านความคิดของตนเองเพื่อเข้าใจและแปลความหมายของหลากหลายสรรพสิ่งที่พบเจอบนโลกใบนี้

ลงทะเบียน
กรุณาแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานได้ที่ 1000tara@gmail.com โทรศัพท์ 0878299387 (ป้าต๋อย) 0833008119 (คุณใหม่) เพื่อการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ทางมูลนิธิยินดีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยท่านสามารถบริจาคสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธา

กำหนดการการเสวนา
ค้นหาตัวตน ณ ไกรลาส ค้นพบสัจธรรม ณ กูเก
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

8.00 – 9.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเสวนา
9.00 ประธานมูลนิธิพันดารา ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล กล่าวเปิดงาน บูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนตราเพื่อสรรพสัตว์ พร้อมทั้งนำภาวนาเพื่อตั้งจิตให้ผ่องใสก่อนเริ่มรับฟังการเสวนา
9.15 เริ่มการเสวนา น้อมใจสักการะ และทำความรู้จักไกรลาส หรือเขาพระสุเมรุ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของหลายศาสนา พร้อมทั้งบอกเล่าที่มาของทริปไกรลาส ที่มูลนิธิพันดาราจัดมาสามปีซ้อน
9.45 ค้นหาตัวตน ณ ไกรลาส การเสวนารูปแบบการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้จาริกแสวงบุญ จากมุมมองของคนต่างวัย ต่างอาชีพ ที่มีจุดหมายเดียวกันคือไกรลาส ที่ซึ่งไกลบ้าน แต่ใกล้จิตวิญญาณของตนเอง ดำเนินการเสวนาโดยคุณชนิยา นาคะลักษณ์
11.45 ซกเช็น วิถีแห่งการตื่นรู้ ขอเชิญทำความรู้จักหนังสือใหม่ของมูลนิธิ โดยพระอาจารย์ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมด้านนอกตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของฉันปันเป็นบุญ การเลือกชมหนังสือและปฎิทินไกรลาส ต้อนรับปี 2558
13.00 เริ่มการเสวนา รู้จักกูเก จากมุมมองของนักเดินทางมืออาชีพ คุณรอน แรมทาง จะมาบอกเล่าถึงเสน่ห์ของกูเก เมืองโบราณที่มีพลังดึงดูดให้นักเดินทางหลงใหล พร้อมชมภาพถ่ายของกูเกจากชัทเตอร์ของคุณรอนประกอบการเสาวนา
14.15 พักดื่มชา/กาแฟ
14.30 การสนทนาในหัวข้อ ค้นพบสัจธรรม ณ กูเก โดยอาจารย์กฤษดาวรรณและอาจารย์เยินเต็น จะมาบอกเล่าถึงกูเกในอีกมิติที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามหรือความยิ่งใหญ่ทางกายภาพ แต่คือสัจธรรมที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวของทะเลสาบมนสโรวาร์ (มาพัม ยุมโซ) ทะเลสาบที่เกี่ยวโยงกับพลังของสตรีที่ผูกรวมกับจิตวิญญาณของทิเบตมานับพันปี
16.00 ปิดการเสวนา และขอเชิญผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกิจกรรม “ของฉัน...ปันเป็นบุญ”


คำแนะนำการเดินทาง
โดยรถไฟลอยฟ้า (BTS) ลงสถานีสยาม เดินเข้าสยามสแควร์ซอย 4 และตรงเข้าซอย 9 เมื่อสุดทางคือคณะทันตแพทย์ และอาคารวิทยกิตติ์ ซึ่งมีศูนย์หนังสือจุฬาฯ อยู่ในชั้น 1 เดินผ่านเข้าไปด้านหลัง สู่อาคารสถาบัน 3 เป็นอาคารสีน้ำตาล สูง 12 ชั้น
โดยรถประจำทาง
ฝั่งถนนพญาไท ป้ายคณะเภสัชศาสตร์ (ตรงข้ามมาบุญครอง): สาย 36, 47, 50, 93, 159, 163, ปอ.140, ปอ.544, ปอ.529, ปอ.172, ปอ.พ.3, ปอ.พ.5
ฝั่งถนนพระราม 1 ป้ายสยาม: 15, 54, 73, 159, ปอ.73, ปอ.547, สาย ปอ.พ.12, ปอ.พ.23
โดยรถยนต์
เข้าทางประตูคณะเภสัชศาสตร์ ถนนพญาไท จอดรถในลานจอดรถในคณะเภสัชศาสตร์
เข้าทางบริเวณจอดรถสยามสแควร์ สามารถเข้าจากถนนพญาไท ถนนพระราม 1 หรือถนนอังรีดูนังต์ แล้วเลี้ยวเข้าจอดรถบนอาคารวิทยกิตต์
 4,175 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย