ขอเชิญร่วมสร้างรูปหล่อ บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์

 extrasoul    21 ก.ค. 2557

ขอเชิญร่วมสร้างรูปหล่อ บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์
นายแพทย์ประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประดิษฐาน ณ วัดถ้ำผาจม เชียงราย
สอบถามรายละเอียดที่ 081-361-5454 4,147 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย