ธรรมะ คือ อะไร ? อะไร คือ ธัมมะ : Dhamma

 nantong  

ธรรมะ คือ อะไร ? อะไร คือ ธัมมะ : Dhamma

ใน คำถาม มีคำตอบอยู่ในตัว ลองใตร่ตรอง ใคร่ครวญ ข้อความข้างบนนี้ให้จงดี

ธัมมะ คือ อะไร ? : อะไร ก็คือ ธัมมะ

ง่าย ๆ ลองไปใตร่ตรองดู


• กลอนธรรมะอ่านง่าย ๆ เรื่อง ภิกษุณีปฏาจารา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 3

• วัดมณีบรรพต วรวิหาร (วัดเขาแก้ว)

• กรรมของบ้านเมือง
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย