ขอหนังสือ อ.พร รัตนสุวรรณ

 patsaeow    12 เม.ย. 2557

ผมชื่อ จิรพัฒน์ อุษาสกุลดี
ขอหนังสือของ อ.พร รัตนสุวรรณ ๑ ชุดครับ
ที่อยู่ ๒๓๘ หมู่๘ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐

ขอบคุณครับ   
ผมอยากได้หนังสือของอ.ฟังหนังสือเสียงแล้วไม่ติดต่อคือไม่ค่อยได้คิดตามดูแล้วอ่านเอาจะดีก่วาจึงอยากได้เป็นหนังสือ


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ทำตามธรรมได้ชื่อว่าเคารพธรรม

• การสำนึกในความทุกข์...

• ความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย