คำว่าพึงละเว้น หมายความว่าอย่างไรครับ

     

ผมเคยคุยกับเพื่อนผม ว่าศีล5นั้น ท่านว่าเขาไม่ได้ห้าม แต่ให้พึงละเว้น เพราะผมอ่านหนังสือแล้วท่านจะเขียนใว้ว่าให้เราพึงละเว้น แต่เพื่อนผมเขาก็เถียงว่า ถ้าพึงละเว้นงั้นก็ทำได้ งั้นก็ไม่บริสุทธิ์ แต่ผมก็บอกว่า บางอย่างมันก็มีข้อยกเว้น ซึ่งผมก็ยกตัวอย่างให้เขาฟัง แต่เขาไม่ฟังเลย ผมจะถามว่า คำว่าพึงละเว้น หมายความว่าอย่างไรครับ   
เป็นภาษาธรรมในสมัยพุทธกาลนะค่ะ ก็คือ อย่ากระทำ นะค่ะ

ซึ่งมีนัยยะ ตรงที่มีคำว่า "พึง" ละเว้น นี่ว่า
พระองค์แจงชัดว่า หากกระทำไปจะมีโทษต่อตัวผู้กระทำภายหลังแน่นอนค่ะ
ถ้าผู้กระทำรู้เห็นโทษก่อนจะกระทำ(ซึ่งส่วนใหญ่มองไม่เห็น เพราะจะยับยั้ง
กิเลสไม่ทัน -ไม่ได้) ก็คงไม่กล้าไปกระทำอย่างนั้นแน่นอนค่ะ


• สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา ศรัทธาตั้งมั่นแล้วให้เกิดสุข

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• การสำรวมวาจา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย