งานปริวาสกรรม (เปิดป่่าใหม่) วัดโคกกลุ่ม(จอมแก้ว) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จลพบุรี

 motorola31313@gmail.com  

เริ่มสวดขอปริวาสกรรม วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ (ถวายค่าพาหนะพระปริวาสทุกรูป) ป่ากว้างใหญ่ต้นไม้ร่มรื่น อากาศไม่ร้อนครับพระคุณเจ้า
***ติดต่อ.โทร 089-5401902 พระครูเกษมจริยากร (เจ้าอาวาส)


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม


• คนเราดีตามธรรม ดีด้วยธรรม

• ๑๕.ปางถวายเนตร

• เพลง ความรักจักรวาล
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย