มีเรื่องอยากถามครับ

 SarisPoom  

ฆราวาสธรรม 4 คืออะไรครับ ผมต้องทำการบ้านครับT^T


• ศึกษาเหตุปัจจัยให้ถ้วนทั่ว จะได้ปฏิบัติตัวให้ไม่ประมาทแท้

• มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญน้องๆ เยาวชนไทย ร่วมฝึกอบรมทักษะการฟัง “ความสุขและความสำเร็จ...สร้างได้ด้วยการฟัง”

• แสงเพลิงสุดท้าย (the Final Flame)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• 31(05/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง จิตตานุปัสสนา และ ธัมมานุปัสสนา (2) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย