เชิญร่วมบุญทำมุ้งลวด ถวายสำนักสงฆ์

 siwalee    3 มี.ค. 2557

สำนักสงฆ์สิวลีมหาลาภ
หมู่ 10 ถ.ต้นตาล ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนิน สะดวก จ.ราชบุรี

ได้ก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ปัจจุบัน มีพระอาจารย์ปรีดา ปุญญวัฑฒโก ดูแลอยุ่เพียงรูปเดียว ในช่วงเข้าพรรษาจะมีพระอยู่จำพรรษา 5 รูป และได้ใช้สำนักสงฆ์เป็นสถานที่จัดปฏิบัติธรรมด้วย

ปัจจุบัน กุฏิที่พักสงฆ์ได้สร้างกุฎิ จำนวน 5 หลัง เสร็จแล้ว แต่ไม่ได้ทำฝ้า ติดมุ้งลวด ทำให้ลำบากในการนั่งสมาธิ เพราะมียุงเยอะ จึงถือโอกาสนี้บอกบุญมายังผุ้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญในการเป็นเจ้าภาพสร้างมุ้งลวด ฝ้าเพดานกุฏิ จำนวน 5 หลัง
ให้ช่างมาประเมินราคาแล้ว

ช่างตีราคาให้หลังละ 2,840.-บาท
รวม5 หลัง เป็นเงิน 14,200.-บาท

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญตามกำลัง
สอบถามรายละเอียดหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่ พระอาจารย์ปรีดา ปุญญวัฑฒโก เบอร์โทร. 081-4445954
หรือโอนปัจจัย ร่วมบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์

พระปรีดา ปุญญวัฑฒโก
ธนาคารกสิกรไทย สาขาดำเนินสะดวก
534-2-05076-1

ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงดลบันดานให้ผู้ร่วมบุญทั้งหลาย ประสพแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย 4 มีแต่ความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา การค้ากำไร ร่ำรวย และบุญ ทาน ในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่มรรค ผล นิพพาน

อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ ปาปา จิตฺตํ นิวารเย
ทนฺธํ หิ กรโต ปุญฺญํ ปาปสฺมึ รมตี มโน

“บุคคลควรรีบเร่งทำบุญ ควรห้ามจิตจากบาป
เพราะเมื่อทำบุญช้าไป ใจจะยินดีในบาป”
   
 4,255 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย