ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติ ร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์ ณ วัดธาตุมังคลาราม อุดรธานี

 Mettatham    3 ก.พ. 2557

ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติ ร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ ณ วัดธาตุมังคลาราม อุดรธานี

ขอเชิญร่วมงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างพระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ ณ วัดธาตุมังคลาราม บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2557


หากท่านไม่สามารถร่วมงานได้ แต่มีความประสงค์จะร่วมบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ วัดธาตุมังคลาราม บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี ในคราวนี้ สามารถร่วมทำบุญโดยวิธีดังนี้


โดยร่วมทำบุญได้ตามชื่อบัญชี พระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดุษฎี เลขที่บัญชี 292-0-15089-8

ติดต่อสอบถามรายละเอียด พระมหาเอกชัย เอกชโย 085-7581811


แหล่งอ้างอิง https://www.facebook.com/WatbanChiangYuen
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ ณ วัดธาตุมังคลาราม จ.อุดรธานี

วัดธาตุมังคลารามมีแนวคิดที่จะดำเนินการ ก่อสร้างพระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ เพื่อที่จะอัญเชิญองค์พระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานยังสถานที่ที่เหมาะสม ควรค่าแก่การสักการะบูชา เพื่อจะได้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ให้ชนรุ่นหลังได้กราบสักการะบูชา จะได้เป็นการเพิ่มกองบุญกองกุศล เพื่อสวรรค์ พรหม และพระนิพพานตลอดไป เพื่อที่บวรพระพุทธศาสนาจะได้ดำรงถึง ๕,๐๐๐ ปี

พระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ กว้าง ยาว 38 x 38 เมตร สูง 62 เมตร ณ วัดธาตุมังคลาราม ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดัง นั้นจึงขอเชิญชวนพุทธ ศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างมหากุศลในครั้งนี้ ทางผู้จัดทำจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในการสร้างมหากุศลในครั้งนี้ด้วย และขอให้ทุกท่านมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ


สามารถร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างพระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ ณ วัดธาตุมังคลาราม ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยร่วมทำบุญได้ตามชื่อบัญชี พระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดุษฎี เลขที่บัญชี 292-0-15089-8

ติดต่อสอบถามรายละเอียด พระมหาเอกชัย เอกชโย 085-7581811


แหล่งอ้างอิง https://www.facebook.com/ekachaiteethai


หากท่านไม่สามารถร่วมงานได้ แต่มีความประสงค์จะร่วมบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ วัดธาตุมังคลาราม บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี ในคราวนี้ สามารถร่วมทำบุญโดยวิธีดังนี้ โดยร่วมทำบุญได้ตามชื่อบัญชี พระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดุษฎี เลขที่บัญชี 292-0-15089-8


ขออนุโมทนาบุญสาธการ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


ขอเชิญร่วมงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างพระสุมังคลธาตุมหาเจดีย์ ณ วัดธาตุมังคลาราม บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2557 ในคราวนี้ด้วยเทอญ ขออนุโมทนาบุญ


 3,960 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย