แจกฟรีDVD "ธรรมไร้พรมแดนครั้งที่ ๑" ความยาว ๖ ชั่วโมง หลวงพ่อสุรศักดิ์/หลวงพ่อปราโมทย์/พระอาจารย์ นวลจันทร์/พระครูเกษมวรกิจ

 popoman_n  

.... กระผมและทีมงานมีความประสงค์ที่จะแจกDVD "ธรรมไร้พรมแดนครั้งที่ ๑" ความยาว ๖ ชั่วโมง ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่าน

....โดยผมจะแจกจนกว่าวัสดุในการเผยแผ่จะหมดครับ โดยการแจกนั้น 1 ท่านต่อ 1 แผ่นเพื่อเป็นการกระจายโดยทั่วถึงกัน


....รายละเอียดภายในแผ่น

1กล่าวเปิดงานและปฐมนิเทศ โดย พระครูเกษมวรกิจ

2.แนวทางสู่ความรู้แจ้ง โดย พระครูเกษมธรรมทัต

3.วิถีแห่งความรู้แจ้ง โดย หลวงพ่อปราโมทย์

4.ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว โดย พระอาจารย์ นวลจันทร์

..การแจกซีดีในครั้งนี้กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณ


1.คุณนครินทร์ ภิญโญชีพ ที่ช่วยประสานงานบอกบุญจนเกิดโครงการดังกล่าว
2.ห้องธรรมะใจสว่าง เชียงดาว โดยคุณรุ่งฟ้าและทีมงาน ที่ได้ผลิตสื่อธรรมดังกล่าว


..Cd นี้เผยแพร่เป็นธรรมทาน
..เมื่อท่านได้รับแล้ว โปรดทำบุญให้กับตัวเอง
..ด้วยการศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง
..และทำบุญให้กับผู้อื่น โดยการเผยแพร่ต่อ อย่างน้อย 1 คน
..ทุกครั้งที่ท่านให้ผู้อื่นยืมหรือเผยแพร่ ท่านจะได้บุญเพิ่มพูนขึ้น
..ขออนุโมทนาบุญแก่ท่าน
..และขอให้ท่านจงมีความสุขจากการให้ธรรมทานแก่ตนเองและผู้อื่น

** ข้อตกลงในการขอรับ Cd ธรรมะ **
1. ให้แจ้งรายการซีดีที่ต้องการ ชื่อ ที่อยู่ โดยละเอียด (กรุณาตรวจสอบให้รอบครอบเพื่อป้องกัน การส่งผิด)
2. ขอให้ท่านแจ้งชื่อที่อยู่ บนหน้าเว็บบอร์ดเท่านั้นนะครับ (ทาง Email ไม่รับนะครับ)
3. หากท่านใดได้รับซีดีดังกล่าวแล้วขอในท่านช่วย แจ้งในกระดานดังกล่าวด้วย
เพื่อความสบายใจของคณะผู้จัดทำ ว่าซีดีดังกล่าวได้ถึงมือท่านแล้ว

**ตัวอย่างในการเขียนเพื่อขอรับซีดี**
นายสุขใจ มีสุข
12/34 หมู่5
ต.แสนสุข อ.สวนธรรม
จ.ชลบุรี 10000
ขอรับซีดี ธรรมไร้พรมแดนครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ แผ่น

..หากท่านใดได้รับแล้วศึกษาอย่างจริงจังกระผมจะดีใจมากกว่าได้รับแล้วเก็บไว้เฉยๆ เพราะว่าท่านกำลังเบียดเบียนผู้อื่น(ทางอ้อม)เนื่องจากว่าซีดีที่ผมแจกนั้นมีจำนวนจำกัดนะครับ

--บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และครูบาอาจารย์ทุกท่าน--

--ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ่อแม่ครูอาจารย์ทางธรรม พระอาจารย์ปราโมทย์ ปราโมชฺโช ,พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี ข้าพเจ้าขอน้อบน้อมด้วยเศียรเกล้า--


แนะนำติชมได้ที่ Facebook หรือหากท่านใดต้องการร่วมบุญเพื่อผลิตซีดีแจกในโอกาสอื่นๆสามารถติดต่อได้ที่
www.facebook.com/popoman

รายนามผู้บริจาคและบัญชีค่าใช้จ่าย http://bit.ly/19g0nfr

ดูVDOธรรมะออนไลท์ได้ที่ (มีธรรมะมากกว่า 700 รายการ มียอดผู้รับชมเฉลี่ย 5000 View ต่อวัน)
www.youtube.com/siamglassa

รูปตัวอย่างหน้าปก DVD ครับ http://bit.ly/1eK1HM2


• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• วัดหนองโว้ง

• ปากเป็นเอก

• "ไฟสุมอก" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย