ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนาจาก พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

 Mettatham  

ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนาจาก พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

16.00 น. เปิดโรงทานและเปิดห้องแสดงธรรม
17.00 น. องค์หลวงปู่แสดงธรรม
19.00 น.จบงานแสดงธรรม


ท่านสามารถร่วมบุญได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์

ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (เพื่อสร้างเจดีย์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองใหม่บางพลี
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 320-4-95366-3

ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดศรีรัตนาวัน
ชื่อบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 320-4-82259-5
ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) สาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทิดตังค์ (เอกภพ นันทหานพ) 080-0789555

แหล่งอ้างอิง https://www.facebook.com/Yannataro


• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 9

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจพรหมวิหาร 4

• วัดมหาธาตุ วรวิหาร

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย