ขอเชิญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดศรีรัตนาวันพร้อมสร้างพระมหาเจดีย์ หลวงปู่ท่อน ญาณธโรณ ชั้น 22 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ถ.พระรามหก กรุงเทพฯ

 Mettatham    6 ธ.ค. 2556

ขอเชิญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดศรีรัตนาวันพร้อมสร้างพระมหาเจดีย์ หลวงปู่ท่อน ญาณธโรณ ชั้น 22 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ถ.พระรามหก กรุงเทพฯ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

16.00 น. เปิดโรงทานและเปิดห้องแสดงธรรม
17.00 น. องค์หลวงปู่แสดงธรรม
19.00 น.จบงานแสดงธรรม

ท่านสามารถร่วมบุญได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์
ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (เพื่อสร้างเจดีย์)ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองใหม่บางพลี บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 320-4-95366-3

ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดศรีรัตนาวัน
ชื่อบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 320-4-82259-5 ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) สาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทิดตังค์ (เอกภพ นันทหานพ) 080-0789555

แหล่งอ้างอิง https://www.facebook.com/Yannataro
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ ณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย


วัดศรีอภัยวันมีแนวคิดที่จะดำเนินการ ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐบริขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ควรค่าแก่การสักการะบูชา เพื่อจะได้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ให้ชนรุ่นหลังได้กราบสักการะบูชา จะได้เป็นการเพิ่มกองบุญกองกุศลเพื่อสวรรค์ พรหม และพระนิพพานตลอดไป เพื่อที่บวรพระพุทธศาสนาจะได้ดำรงถึง 5,000 ปี

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธ ศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างมหากุศลในครั้งนี้ ทางผู้จัดทำจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในการสร้างมหากุศลในครั้งนี้ด้วยและขอให้ทุกท่านมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ โดยวิธีดังนี้

1. ถวายหลวงปู่ได้โดยตรง โดยระบุในใบปวารณาบัตรว่า “เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์”

2. ธนาณัติสั่งจ่าย ตู้ ป.ณ. นาอ้อ 42100

3. โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (เพื่อสร้างเจดีย์)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองใหม่บางพลี บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 320-4-95366-3

(สำหรับท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งสำเนาเอกสาร การทำบุญ พร้อมชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไปที่วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42000)


แหล่งอ้างอิง watsriaphaiwan.org


ขอเชิญร่วมบุญร่วมสร้างวัดศรีรัตนาวัน อ.วังสะพุง จ.เลย


ตามที่พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน ต. นาอ้อ อ. เมือง จ. เลย ได้รับการถวายที่ดินว่าง รวม 56 ไร่ 3 งาน ที่ อ. วังสะพุง จ. เลย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร จึงมีดำริที่จะสร้างวัดขึ้น ณ ที่ดินดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า "วัดศรีรัตนาวัน" (ตามชื่อผู้ถวายที่ดิน) เพื่อฝากไว้เป็นมรดกธรรมสถานแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิต และคฤหัส โดยในการก่อสร้างขั้นแรก ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นมีดังนี้

การขุดสระน้ำ การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สร้างถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ ระบบไฟฟ้า ศาลาอเนกประสงค์ โรงครัว ห้องน้ำ กุฏิพระ และการปลูกป่า เป็นต้น การสร้างวัดศรีรัตนาวันแห่งใหม่ของพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) นี้ จะสำเร็จลงได้ ก็ด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ตลอดจนเงินบริจาคของศิษยานุศิษย์และผู้คนจำนวนมาก ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ดำเนินการอยู่ วัดศรีรัตนาวันแห่งใหม่นี้ จึงไม่ใช่สมบัติของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เป็นมรดกธรรมสถาน แก่ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งปวงโดยทั่วกัน และไม่ยินยอมให้ผู้ใดแอบอ้าง หรือ อาศัยชื่อของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น

อานิสงค์อ้นเกิดจากการร่วมบุญ ร่วมใจ ในการก่อสร้างวัดศรีรัตนาวันแห่งนี้ให้แล้วเสร็จ นับเป็นวิหารทาน อันเป็นบุญกุศลอันสูงสุดของวัตถุทาน ในพระพุทธศาสนาแล้ว ขอให้ทุกท่าน จงเจริญด้วยจตุรพิตรพร สรรพสิริ สวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล รุ่งเรืองในพระสัทธรรม คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปด้วยเทอญ.ท่านสามารถร่วมบุญได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี่ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 320-4-82259-5 ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) สาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทิดตังค์ (เอกภพ นันทหานพ) 080-0789555


แหล่งอ้างอิง https://www.facebook.com/Yannataro


ขออนุโมทนาบุญสาธการ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


ขอเชิญร่วมฟังธรรมจาก พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ณ ชั้น 22 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ถ.พระรามหก กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ ณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย และร่วมสร้างวัดศรีรัตนาวัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยในคราวนี้ด้วยเทอญ


 4,121 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย